Kommunale planer – oppdatering på prosjektet

14

februar, 2022

Skrevet av Jo Audun Øverby

Over 50 kommuner bruker i dag modulen Kommunale planer. Kommunene ser nytteverdien av verktøyet i sitt planarbeid. Et verktøy vi har bygd sammen med pilotkommunene. Prosjektet er nå avsluttet, men arbeidet med å forbedre og videreutvikle programvaren fortsetter med stor kraft.

Nytteverdien med Kommunale planer, slik kommunene uttrykker det, er blant annet:

  • Kommunale planer er «starten på den røde tråden». Modulen bidrar til helhet i plan- og styrings­systemet fra de langsiktige, overordnede planene, via økonomiplanen til de årlige virksomhets­planene.
  • God, langsiktig og strategisk styring av virksomheten er nødvendig for å møte utfordringene i offentlig sektor, knyttet til demografi og reduserte økonomiske rammer.
  • Publisering av den enkelte plan og en oversikt over planene, begge deler på web. Det gjør planene mer tilgjengelige for innbyggere og politikere og er et godt grunnlag for involvering i planarbeidet.
  • Kommunale planer gir mer struktur, bedre sammenheng og bidrar til klarere og mer bevisst begrepsbruk. Det er noe kundene melder tilbake til oss.
  • Aktiv bruk av FN bærekraftsmål i planleggingen.
  • Digitalisering av dokumentene og arbeidsprosessene.

Bygd i tett samarbeid med kundene

Kommunale planer er bygd i tett samarbeid med 9 pilotkommuner. Det er et innovasjonsprosjekt med betydelig støtte fra Innovasjon Norge. Prosjektet startet for melt med et pilotmøte i september 2019 og ble avsluttet ved årsskifte. Da vi startet, definerte vi sammen 7 resultatmål for prosjektet. De beskrev hva vi skulle bygge. Vi har nådd alle disse målene.

Pilotkommunene har en stor del av æren for resultatet. De har gjort en uvurderlig jobb, ved å beskrive behov, drøfte løsninger og teste ut verktøyet gjennom praktisk bruk i sitt planarbeid. Kommunenes arbeidet er verdsatt til over 8 mill. kr. I tillegg har pilotkommunene bidratt med nesten 3,8 mill. kr i finansiering.

Nå er det 55 kommuner som bruker planmodulen. Dette viser at verktøyet er nyttig i

  • arbeidet med å lage planer og publisere dem,
  • å skape bedre sammenheng i plansystemet til kommunen og
  • å koble sammen de langsiktige, overordnede planene med handlingsdelen til samfunnsdelen, økonomiplanen og årlige virksomhetsplaner.

Det er 107 planer som er publisert offentlig, på web, i Framsikt. Dette vil typisk være planer som er ferdige og vedtatte, men kan også være planer som er publiserte for å legges ut på offentlig ettersyn og høring. Alt i alt er det opprettet 472 planer i løsningen. Og det er 685 medarbeidere som er tildelt en rolle i én eller flere av disse planene.

Videre utvikling av modulen for Kommunale planer

Arbeidet med å forbedre og videreutvikle Kommunale planer fortsetter med stor styrke. I produksjons­planen for 2022 er 14% av Framsikt sine samlede utviklingsressurser satt av til denne modulen. Utviklingen vil fortsatt skje i tett dialog med dere som er kunder. Vi vil opprette en ny pilotgruppe, bestående av tidligere pilotkommuner, men supplert med noen av de nye kommunene.

Vi sendte sist uke ut en spørreundersøkelse til de medarbeiderne som har en plan-rolle i Framsikt. Her spør vi om hvordan dere opplever det å lage planer i Framsikt og om innspill til hva som bør forbedres eller videreutvikles. Vi oppfordrer til å svare på denne. Vi ønsker at dere skal få så stor nytteverdi av Kommunale planer som mulig!

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Flere nyheter

Framsikt styrker arbeidet på universell utforming

I Framsikt jobber vi kontinuerlig for at løsningen skal bli bedre på universell utforming. For å hjelpe oss i dette arbeidet vil vi framover samarbeide med selskapet Inklud. De er sertifiserte tilgjengelighetseksperter og utviklere med bred erfaring fra private og offentlige aktører.

Over 260 deltagere samlet på Framsikt Brukersamling

Over 260 deltagere fordelt på 88 kommuner og 7 fylkeskommuner var forrige uke samlet til Framsikt Brukersamling. Vi takker for to fine dager sammen, og gleder oss allerede til neste år! Her kan du se bilder og lese en oppsummering av samlingen.

Mann holder foredrag helt fremst i et rom. Foran sitter publikum.

Hvem har Norges beste handlings- og økonomiplan?

Som tidligere år vil det deles ut en rekke priser på Framsiktkonferansen som arrangeres 29. og 30. november, blant annet pris for beste handlings- og økonomiplan. For å kunne finne en vinner av denne prisen er det satt ned en jury som kartlegger alle handlings- og økonomiplaner som er offentliggjort innen 10.november.

En hånd holder en pokal i gull opp mot himmelen. Himmelen er blå og oransje.
Share This
X