Lag et planverktøy til kommunene!

27

Juni, 2019

– Lag en modul for kommunale planer! Dette entydige rådet fikk Framsikt da vi samlet 9 kommuner i Sandvika torsdag 13. juni for å drøfte behovet for en egen programvare for å produsere og publisere kommunale planer. – Dette vil være et nyttig verktøy for oss, var signalet fra så vel planleggere som økonomer.

Kommunene Nordre Follo (Ski og Oppegård), Bergen, Asker, Luster, Horten, Larvik, Nesodden, Ålesund og Lørenskog møtte Framsikt for å drøfte utviklingen av en helt ny modul i Framsikt. Kommunale planer er tenkt å være et verktøy for kommunenes arbeid med planer, primært samfunnsplaner. Det var derfor svært positivt at kommunenes planmiljøer var sterkt representert.

I Kommunale planer skal en kunne utarbeide planer, publisere disse og lage en søkbar oversikt over alle planer på web. Videre vil en slik modul gi et verktøy for å binde økonomiplanen og handlingsdelen til samfunnsplanen langt sterke sammen med kommunens øvrige planer, noe som er et krav i ny kommuneplan. Idéen har vokst fram i samarbeidet Framsikt har med kommunene som er piloter i utviklingen av modulen Virksomhetsplan.

 

Målet med møtet var tredelt. For det første ønsket vi å avklare om kommunene har behov for et slik verktøy. For det andre ønsket vi å drøfte og få innspill til hvordan en slik modul bør være. Og, for det tredje, ønsket vi å gi aktuelle kommuner et grunnlag for å avgjøre om de vil delta i utviklingsarbeidet.

Kommunene ga klar tilbakemelding på at dette vil være et nyttig verktøy som de er interesserte i å kjøpe.

Flere av kommunene signaliserte også at de vil være med på utviklingsarbeidet, som piloter. Disse vil være med å planlegge utviklingsarbeidet, drøfte konkrete løsninger, evaluere programvaren i praktisk bruk og prioritere videre utvikling

Planleggerne ønsket et verktøy der skriveopplevelsen ligner den en har i en tekstbehandler, med et disposisjonsvindu og mulighet til å lese det som alt er skrevet parallelt med at en selv skriver. Videre ønsket de mulighet for samtidig samskriving. I planen bør det også være mulighet for rikt innhold som interaktive kart og grafer. Utvikling av slik funksjonalitet vil være et løft også for økonomidelen av Framsikt når denne funksjonaliteten kan tas i bruk også der.

Framsikt vil inngå avtaler med aktuelle pilotkommuner i løpet av sommeren. Arbeidet startes opp i slutten av august. Målet er at pilotkommunene skal utarbeide de første planene i verktøyet fra januar 2020. Og, at de i Handlingsdelen 2021 – 2024 skal kunne hente innhold fra overordnede planer i modulen Kommunale planer.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Flere nyheter

Rekordstort traineekull i Bø

Siden 2017 har Framsikt ansatt traineer i Bø gjennom traineeprogrammet Look North Trainee. Traineene er uunnværlige for oss, og i høst har vi ansatt et rekordstort traineekull med hele fem traineer.

Controllerns viktige rolle i virksomhetsstyring

Det er vanskelig å tenke design og bruk av virksomhetsstyringssystemer uten å snakke om controllerens rolle. I dette innlegget drøfter Pål Einar Dietrichs nettopp controllerens rolle i virksomhetsstyring, spesielt dens betydning i kommunen.

Share This
X