Med færre ressurser trengs bedre verktøy for økonomiplan

Helt nord i Trøndelag finner du Leka kommune. Som en av Trøndelags minste kommuner, med rundt 570 innbyggere, er kommunen kanskje best kjent for natur, sin spesielle geologi, ørnerovet og sagnet om Lekamøya. Men kommunen er også opptatt av å få mest mulig ut av de ressursene de har  – og da er teknologi viktig.

Februar 2023

Som et ledd i kommunens digitalisering anskaffet de i 2021 Framsikt. Det har gitt større åpenhet rundt kommunens pengebruk og tilgjengelighet for innbyggerne til kommunens styrende dokument, sier Oddvar Aardahl, kommunedirektør i Leka kommune.

Samler tall og tekst på ett sted

Aardahl kan fortelle at grunnen til at de tok i bruk Framsikt var knapphet på ressurser:

– Derfor er det viktig for oss med et system hvor vi kan gjenbruke data fra tidligere år. Vi får samlet informasjon om både tekst og tall på en plass og vi får ferdige rapporter. I tillegg har Framsikt integrasjon mot vårt regnskapssystem, Visma.

Kommunen har for andre gang publisert sin handlings- og økonomiplan i Framsikt.

Oddvar Aardahl, Kommunedirektør i Leka kommune

Oddvar Aardahl, Kommunedirektør

I Økonomiplanmodulen kan deltakerne i økonomiplan­prosessen gi innspill, og siden alt foregår i samme system sikres at alle til enhver tid jobber opp mot samme versjon. Den vedtatte handlings- og økonomiplanen kan enkelt publiseres til web.

Startet med Økonomiplan­modulen

Som tidligere revisor, så kommunedirektøren mulighetene som ligger i et digitalt verktøy for utarbeiding av budsjett:

– Vi startet forsiktig i 2021, men nå utarbeider vi både årsbudsjett, økonomiplan og rapporterer i Framsikt. I høst startet vi også med Virksomhetsplanmodulen, noe som gir oss sammenhengen fra mål og strategier i økonomiplanen også nedover i organisasjonen, sier Aardahl.

At det er enkelt å publisere økonomiplanen på web, kan kommunedirektøren fortelle sparer tid:

– Tidligere var jeg tilhenger av å bruke Power Point når jeg skulle presentere innholdet for kommunestyret, noe som krevde mye bearbeiding. Nå kan jeg bare ta frem den publiserte økonomiplanen og bruke den i presentasjonen.

Samtidig blir det enklere for kommunens politikere og innbyggere, som nå enkelt kan gå inn og se budsjett og detaljer. Aardahl forteller at det gir mulighet til å i enda større grad være transparent med økonomisk informasjon i kommunen.

God hjelp på veien

Når man starter opp med et helt nytt verktøy, kan det også være godt å få litt hjelp på veien. Like viktig som et godt system er kanskje folkene du møter på veien når du skal innføre det, skal vi tro Aardahl:

– En ting er systemet, men det er menneskene som gjør opplevelsen. De som jobber med Support, er kjempeviktige i en slik sammenheng. I tillegg har vår rådgiver i Framsikt har vært til stor hjelp. Både i innføringsprosessen av systemet, men også i diskusjonene rundt helhetlig virksomhetsstyring.

Nysgjerrig på hva mer du kan gjøre med Økonomiplan­modulen i Framsikt?

Les også:

Vil du vite mer om Framsiktløsningen?

Share This
X