Nominerte og kriterier for fagprisen beste økonomiplan

01

desember, 2021

Skrevet av Anne Sigrid Hundere

Det er nå klart at Gjøvik, Karmøy og Porsgrunn er de tre kommunene som nådde finaleheatet i kåringen av fagprisen beste økonomiplan. I forkant har det blitt gjort grundige analyser av fagjuryen, som i denne artikkelen utdyper hva som ligger bak arbeidet og ikke minst hva som gjør at akkurat disse tre kandidatene skiller seg ut.

I begrunnelsen fra juryen er det vektlagt at alle de tre nominerte har laget handlings- og økonomiplaner som er veldig godt gjennomarbeidet. De har en tydelig kobling mot kommunens samfunnsdel gjennom gode målstrukturer, de har vurdert effekten som befolkningsutviklingen har for utviklingen av kommunen, de har gode vurderinger og beskrivelser av handlingsreglene og kommunenes økonomiske situasjon. I tillegg finner juryen gode beskrivelser av tjenesteområdene med utfordringer og tiltak for videre utvikling for å møte de utfordringene kommunene står ovenfor.

Særskilt hos de tre nominerte trekker juryen frem dette:

Karmøy

 • De vurderer den økonomiske risikoen på en god måte
 • De bruker drifts- og investeringstiltak aktivt inn i utviklingen, herunder en 10 års investeringsplan

Karmøy sin økonomi- og handlingsplan finner du her.

Gjøvik

 • Bruker demografisk utvikling som en viktig premiss for videre utvikling av kommunen
 • Tydelig kobling i målstrukturene og med resultatindikatorer

Gjøvik sin økonomi- og handlingsplan finner du her.

Porsgrunn

 • Grundig vurdering av den økonomiske situasjonen
 • God beskrivelse av tjenesteområdene med gode målstrukturer og indikatorer, samt synliggjøring av virkemidler

Porsgrunn sin økonomi- og handlingsplan finner du her.

Før juryen, bestående av Per Blikra, Ole Grinde og Sven-Erik Antonsen, kom frem til disse tre har det blitt gjort et stort arbeid med sortering og vurdering av økonomiplaner. I forkant av juryen sine vurderinger gjorde en gruppe siviløkonomistudenter en grovkartlegging ut fra fem kriterier, hvor de til slutt stod igjen med 50 økonomiplaner. Alle kommuner som hadde publisert handlings- og økonomiplan til og med 12.november var med i grovsorteringen.

De 50 fra grovsorteringen vart deretter vurdert etter tre hovedområder, som videre har et sett med detaljerte kriterier, som til sammen utgjorde 39 kriterier. De tre hovedkriteriene var:

 • Dokumentert økonomisk kontroll og et tydelig fokus på økonomisk handlingsrom
 • Målstyring – hvor skal kommunen, og synliggjøring av kvalitet i tjenestene
 • At økonomiplanen fungerer som et godt styringsverktøy

Etter denne vurderingen satt juryen igjen med ti økonomiplaner for videre vurdering:

 • Vestvågøy
 • Trondheim
 • Enebakk
 • Gjøvik
 • Ås
 • Ringerike
 • Porsgrunn
 • Sunndal
 • Karmøy
 • Lørenskog

Etter at juryen hadde gjort en vurdering av disse ti kommune var det altså klart at Gjøvik, Karmøy og Porsgrunn kom til finalen i prisen beste økonomiplan under årets Brukerforum.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Flere nyheter

Framsikt styrker arbeidet på universell utforming

I Framsikt jobber vi kontinuerlig for at løsningen skal bli bedre på universell utforming. For å hjelpe oss i dette arbeidet vil vi framover samarbeide med selskapet Inklud. De er sertifiserte tilgjengelighetseksperter og utviklere med bred erfaring fra private og offentlige aktører.

Over 260 deltagere samlet på Framsikt Brukersamling

Over 260 deltagere fordelt på 88 kommuner og 7 fylkeskommuner var forrige uke samlet til Framsikt Brukersamling. Vi takker for to fine dager sammen, og gleder oss allerede til neste år! Her kan du se bilder og lese en oppsummering av samlingen.

Mann holder foredrag helt fremst i et rom. Foran sitter publikum.

Hvem har Norges beste handlings- og økonomiplan?

Som tidligere år vil det deles ut en rekke priser på Framsiktkonferansen som arrangeres 29. og 30. november, blant annet pris for beste handlings- og økonomiplan. For å kunne finne en vinner av denne prisen er det satt ned en jury som kartlegger alle handlings- og økonomiplaner som er offentliggjort innen 10.november.

En hånd holder en pokal i gull opp mot himmelen. Himmelen er blå og oransje.
Share This
X