Ny modul for kommunale planer har en god fremdrift 

14

mai, 2020

– Den nye modulen for planlegging tar nå raskt form, forteller en entusiastisk fagansvarlig, Jo Audun Øverby. – Kommunene kan allerede lage samfunnsplaner i Framsikt. Neste års økonomiplan kan knyttes til overordnede planer ved å hente mål og tiltak fra planer, som samfunnsdelen. Og, i juni kommer funksjonaliteten for å publisere den enkelte plan som en webside.

Framsikt lager programvare for kommunal samfunnsplanlegging. Målene er blant annet:

 • Bedre planer og rasjonalisering av planarbeidet.
 • Planverk med god sammenheng, der det er en rød tråd fra kommuneplanens samfunnsdel, via ulike temaplaner, til økonomiplanen og virksomhetsplaner.
 • Den enkelte plan og plansystemet skal være lettere tilgjengelig, for allmenheten, presse, politikere og kommunens egen ansatte.

Et viktig grep for å få en rød tråd gjennom plansystemet, er å hente elementer mellom planer. Disse innholdselementene er noe annet enn ren tekst og har egenskaper. Slike innholdselementer er:

 • Mål
 • Strategier
 • Oppdrag
 • Tiltak
 • Investeringer
 • Klimatiltak

Når du starter arbeidet med en temaplan, skal du gjerne ta utgangspunkt i mål fra samfunnsdelen. I vår programvare henter du da de målene som er relevante. Du får dem inn med eksakt samme navn og beskrivelse som i den overordnede planen og med den egenskapen at målet kommer fra samfunnsdelen.

Har du en tematisk kommunedelplan med en handlingsdel med tiltak, bør du i økonomiplanen vurdere hvordan disse skal følges opp. Du kan da hente tiltak fra andre planer. Tiltaket vil i økonomiplanen ha med seg beskrivelsen fra plan og du ser hvilken plan det kommer fra. Tiltaket kan så bearbeides i økonomiplanen, og du gjør en vurdering av om det er økonomisk handlingsrom for å inkludere det. 

Vi har nå (april) bygd funksjonalitet for å koble økonomiplanen til overordnede planer. Våre pilot-kommuner kan derfor allerede i økonomiplanen for 2021 hente mål og tiltak fra planer. Økonomiplanen kan da vise hvordan langsiktige utfordringer, mål og strategier i kommunale og regionale planer skal følges opp, slik ny kommunelov fordrer.

Bildet viser tiltak som er hentet fra plan. De er merket med planen de kommer fra, du kan ta dem inn eller ut av forslaget til økonomiplan, redigere dem og skrive en kommentar til hvordan de er behandlet.

Neste spennende steg i utviklingen er publisering av planer på web. Vi har drøftet utseende og funksjonalitet med våre pilotkommuner, og muligheten til å publisere vil være på plass i løpet av juni. Vi ser på det å publisere planene som websider som et viktig grep for å gjøre planene mer tilgjengelige.

Bildet er en illustrasjon på hvordan en plan, publisert som webside, kanskje kan se ut.

Hver kommune oppretter de plantypene man ønsker å bruke, definerer hvilke innholdselementer disse skal ha og en struktur (disposisjon). Slike plantyper kan være de som følger av plan- og bygningsloven (samfunnsdelen, tematiske kommunedelplaner) eller andre typer planer. Gjennom å definere plantyper standardiserer man planene – i vår kommune skal temaplaner følge en bestemt mal. Dessuten rasjonaliserer man planarbeidet – den som skal lage en ny temaplan «kommer til dekket bord» med en ferdig innholdsfortegnelse og ferdige tabeller for eksempelvis mål og strategier. Så gjør planleggeren nødvendige tilpasninger for akkurat denne planen.

Funksjonaliteten for å opprette plantyper, opprette den enkelte plan og å arbeide med innholdet i planen er laget. Allerede nå er det følgelig mulig å lage planer i verktøyet. Samtidig er det en rivende utvikling der ny funksjonalitet og raffinementer vil komme i hele 2020.

Av viktige utviklingspunkter i sommer og høst, kan vi nevne:

 • Publisere planer på web
 • Samskriving
 • Kommentarfunksjon
 • Lage en oversikt over alle planer

Vil du vite mer om modulen? Da kan du melde deg på webinaret «Presentasjon av modulen Kommunale planer» som holdes 4/6 -20.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Flere nyheter

Share This
X