Framsikt Analyse er nede for vedlikehold 15. mars, men allerede fra 16.mars kl. 08.00 vil KOSTRA-tallene være tilgjengelig i Framsikt Analyse for kommuner (både kommunekasse og konsern). For fylkeskommuner vil tallene være klare i Framsikt Analyse fra 17.mars kl. 08.00. Innsparingsanalysen og indikatorer for ressursbruk, produktivitet og effektivitet vil være kvalitetssikret og tilgjengelige i Framsikt Analyse 24 timer etter KOSTRA-tallene.

Framsikt Analyse er allerede oppdatert med 2016-data fra Skoleporten og Folkehelseinstituttet.

«Nye» Framsikt Analyse vil inneholde en helt nye grafisk framstilling av innsparingsmuligheten for din kommune mot andre kommuner, utgiftskorrigert landssnitt og KOSTRA-grupper. Du vil også finne grafiske fremstillinger av ressursbruk, utgiftsbehov og kommunal produksjon/effektivitet. Alle disse kan ses både mot valgte sammenligningskommuner og din egen utvikling over tid. Vi har oppdatert våre standardforslag til hvilke nøkkeltall du bør bruke i analyser av de ulike tjenesteområdene (kan enkelt brukes av din kommune) samt gjort klar ferdige grafiske analyser med viktig informasjon om nåsituasjonen på hvert rapporteringsområde.

Vi har forenklet og forbedret brukergrensesnittet. Du skal kunne legge indikatorer til analysemalen direkte fra søk. Brukere med begrensede tilganger skal kunne oppdatere sin personlige mal, det vil være færre tastetrykk ved endringer i analysemaler samt ved dokumenteksport. Tekstfunksjonen for å skrive analysetekster er forbedret. Den har nå stavekontroll og bedre muligheter til formattering. Ikke minst kan du nå skrive lengre analysetekster enn før.

Innsparingsanalysen inneholder en rekke metodiske forbedringer. Den justerer for utgiftsbehov justert med den relative forskjellen i utgiftsbehov mellom egen kommune og den du sammenligner deg med. Utgiftsbehovkorreksjonen skjer med utgangspunkt i Statsbudsjettet for 2017 og dermed det nye inntektssystemet. Analysene er også justert for vertskommunetilskudd for PU på Pleie og omsorg samt for privatskoleandel på Grunnskole. Ved analyser på funksjonsnivå beholdes sammenligningskommunen fra rapporteringsområdet.

Share This
X