Nytt brukergrensesnitt og 10-årig rammer i Økonomiplan

26

april, 2023

Skrevet av Halvor Walla, daglig leder og produktansvarlig

Nytt brukergrensesnitt og mulighet for 10-års tidshorisont på driftsdelen av økonomiplanen er noen av oppdateringene som er planlagt for Økonomiplanmodulen i slutten av juni 2023, hvor flere av modulens viktigste funksjoner vil oppdateres og forbedres.

Vi beskrev tidligere i år planene for videreutvikling av Framsikt-verktøyet i 2023. Den første delen av denne moderniseringen er på plass i løsningen med ny meny og funksjonene «Min styringsrapport» og «Våre mål». Tilbakemeldingene på responstid i disse delene av systemet er veldig positive, og utviklingsarbeidet vil nå fortsette på modulene Økonomiplan og Årsbudsjett.

Når oppdateres Økonomiplanmodulen?

Oppdatering av Økonomiplanmodulen er planlagt 19.juni for pilotkommuner og øvrige kommuner så sent som 29. juni. Dette for å være sikker på at oppdateringen ikke skaper forstyrrelser i en eventuell innspurt i arbeidet med budsjettinnspill før sommerferien.

Nyhetswebinaret, som gir en innføring i endringene, vil avholdes i forkant av oppdateringen mandag 26. juni. I år kan det også være ekstra nyttig å delta på Brukersamlingen i august for å få enda bedre innsikt i de nye og forbedrede funksjonene.

Oppdateringen av brukergrensesnittet vil ikke endre datagrunnlaget i Økonomiplanmodulen så oppdateringen påvirker ikke budsjettprosessen for 2024-2027 som startes nå. Den kan fortsette sømløst etter oppdateringen. Hjelpesenteret vil være oppdatert når oppdateringen til alle kommuner gjøres.

10-års tidshorisont

En viktig og stor nyhet i oppdateringen er at det vil være mulig å velge å arbeide med 10-års tidshorisont, også på driftsdelen av økonomiplanen (tidligere har man kunnet legge fram 10 års investeringsbudsjett). Dette gjelder både funksjonene “Hovedoversikt “og “Innspill og tekstbidrag” samt aktuelle tabeller i Dokumenteksporten. Ta kontakt med din kunderådgiver eller Framsikt Support om dere trenger bistand for å komme i gang med dette etter oppdateringen i juni.

Alle skjermbilder i modulen Økonomiplan vil etter oppdateringen få ny og mindre topp-banner, uten et illustrerende foto. De viktigste funksjonene vil også være utviklet på nytt med et helt nytt brukergrensesnitt. Dette gjelder funksjonene “Hovedoversikt”, “Dokument eksport”, “Innspill og tekstbidrag”, “Mal Økonomiplan” og “Frie spørringer” (erstatter “Rapport drift” og “Rapport investeringer”).

I oppdateringene i august vil de viktigste funksjonene i Årsbudsjettmodulen oppdateres, men også brukergrensesnittet i import funksjonene for tiltak og investeringer i Økonomiplanmodulen samt i funksjonen Klimabudsjett. Forbedringene innen Klimabudsjettering vil vi skrive mer om i et eget blogginnlegg, men en viktig endring utover det oppdaterte grensesnittet vil være å kunne legge inn flere finansieringstyper på et klimatiltak.

Hovedoversikt

Det blir enklere å holde oversikt over budsjettrundene i økonomiplanprosessen med det oppdaterte brukergrensesnittet. Tekstfunksjonene vil også være oppdatert og gi mulighet for samskriving og spor endring. Den nye detaljsiden vil gi langt bedre oversikt over tiltakene som ligger bak netto driftsutgifter i tjenesteområdene. Tiltaksvisningen vil også gi bedre oversikt over konteringslinjene og historikken på tiltak med mange linjer og flere endringer.

Dokumenteksport

Det oppdaterte brukergrensesnittet vil omskrives til å ha tilsvarende funksjonalitet som dokumenteksport i Rapportering, hvor du arbeider med innholdselementene i et tjenesteområde av gangen. Dette, sammen med andre endringer, vil gjøre skjermbildet mye raskere.

Funksjonaliteten for å endre strukturen med egne kapitler i flere nivå vil også bli mer robust. Det skal også bli enklere å arbeide med malen for innholdselementer i tjenesteområdene både i dette skjermbildet og i administrasjonsfunksjonen “Mal Økonomiplan”.

Innspill og tekstbidrag

Denne funksjonen er ved siden av “Månedsrapport” Framsikts mest omfangsrike funksjon med en rekke underfunksjoner. Ved siden av at brukergrensesnittet oppdateres, vil den grunnleggende navigasjonen endres ved at du ikke lenger benytter faner, men heller velger tema i en valgmeny i et venstrepanel i skjermbildet.

Flere kunder har etterlyst muligheten for å kunne styre hvilke tema (mål, tekstbidrag, tiltak osv.) som skal vises på de ulike ledernivåene i organisasjonsvelgeren. Vi oppretter derfor en egen administrasjonsside hvor superbruker kan «fordele» tilgangen til de ulike. Det vil i årets utgave ikke være full frihet til å fordele temaene som man ønsker (f.eks. at dokumenteksporten kan være tilgjengelig på laveste nivå), men det vil være mulig å ta bort (skjule) temaer som ikke er relevante. Funksjonen vil videreutvikles ytterligere etter at årets økonomiplanprosess er ferdig.

Vi benytter også anledningen til å forenkle navigasjonen og arbeidet med budsjettinnspill, ved å slå sammen tiltaksoversikten med «arbeidsmodus». Filterfunksjonen vil også få et løft.

Alle underfunksjoner i “Innspill og tekstbidrag” vil oppdateres.

En liten, men viktig endring er at det i underfunksjonen for mål nå vil være mulig å koble også delmål til FN Bærekrafts hovedmål.

Bildet under viser en skisse over tiltaksoversikten i undermenyen «Innspill og tekstbidrag» (klikk på bildet for å se det større):

Bildet viser en skisse over tiltaksoversikten

Frie spørringer 

Rapportfunksjonene i Framsikt vil gjennom moderniseringen samles i funksjonen “Frie spørringer”, hvor du velger hvilken datakilde du gjør spørringer mot. Det skal bli enklere å gjøre kolonne og filtervalg samt arbeide med spørremaler. I oppdateringen i juni vil spørringene mot “Økonomiplan Drift” og “Økonomiplan Investeringer” inngå. De øvrige spørre funksjonene vil samles i “Frie spørringer” etter hvert som de øvrige modulene moderniseres.

Gjennom resten av moderniseringen så vil alle importer samles i en felles import funksjon. 

Bildet under viser en skisse over den nye undermenyen «Frie spørringer»:

Bildet viser skisse over frie spørringer

 

Meld deg på vårt nyhetsbrev

 

Flere nyheter

Framsikt styrker arbeidet på universell utforming

I Framsikt jobber vi kontinuerlig for at løsningen skal bli bedre på universell utforming. For å hjelpe oss i dette arbeidet vil vi framover samarbeide med selskapet Inklud. De er sertifiserte tilgjengelighetseksperter og utviklere med bred erfaring fra private og offentlige aktører.

Over 260 deltagere samlet på Framsikt Brukersamling

Over 260 deltagere fordelt på 88 kommuner og 7 fylkeskommuner var forrige uke samlet til Framsikt Brukersamling. Vi takker for to fine dager sammen, og gleder oss allerede til neste år! Her kan du se bilder og lese en oppsummering av samlingen.

Mann holder foredrag helt fremst i et rom. Foran sitter publikum.

Hvem har Norges beste handlings- og økonomiplan?

Som tidligere år vil det deles ut en rekke priser på Framsiktkonferansen som arrangeres 29. og 30. november, blant annet pris for beste handlings- og økonomiplan. For å kunne finne en vinner av denne prisen er det satt ned en jury som kartlegger alle handlings- og økonomiplaner som er offentliggjort innen 10.november.

En hånd holder en pokal i gull opp mot himmelen. Himmelen er blå og oransje.
Share This
X