Opplæringstilbud 2023

25

januar, 2023

Skrevet av Marianne Nikoma Haugen og Anne Sigird Hundere

Vi fortsetter satsingen på kurs og konferanser i 2023, og nå er kursplanen for første halvår klar. Kurstemaene er varierte, og her vil du kunne finne noe av interesse for både økonomirådgiveren, virksomhetslederen, planrådgiveren og kommunalsjefen, for å nevne noen.  

En av årets nyheter er at Systemansvarligsamlingen er omdøpt til Framsikt Brukersamling. Brukersamlingen vil fortsatt handle om bruk av Framsikt funksjonalitet, men vil ha et bredere fokus – med relevans for alle som jobber med Framsikt i kommunen, ikke bare systemansvarlige og superbrukere. Her vil vi det både bli rom for erfaringsutveksling mellom deltakerne, opplæring i ny funksjonalitet og oppdatering på utviklingsplaner i Framsikt. Denne samlingen blir avhold 23. og 24. august 

Kursplanen for første halvår i 2023 finner du her. Videre kan du lese nærmere om noen av kursene vi tilbyr.  

Kurs for flere brukergrupper

For virksomhetsledere vil vi spesielt trekke fram kurset «Hvordan vurdere økonomisk status og oppdatere årsbudsjettet». Her lærer du om budsjettering; hvordan du kan vurdere din enhets økonomiske status og hvordan oppdatere budsjettet i Framsikt i tråd med din vurdering. Våre kurs for virksomhetsledere har vært svært populære, og vi setter derfor opp ekstra kursdager ved behov.

Vi tilbyr også et lignende kurs for superbrukere og kommunalsjefer: «Revidert budsjett: gjøre rammeendringer under vedtaksnivå» hvor du lærer hvordan du kan gjøre endringer i rammene til enhetene under deg. 

Inspirasjon til årsrapporten

Trenger du inspirasjon og kunnskap til hvordan lage en årsrapport i Framsikt anbefaler vi det digitale kurset «Årsrapporten – en viktig del av helhetlig virksomhetsstyring». Kurset gir en grunnleggende opplæring i hvordan lage en god årsrapport med hovedfokus på ikke- økonomiske elementer og hvordan den røde tråden fra Økonomiplan til Årsrapport kan synliggjøres. 

Folkehelsestrategi og planprosess 

I slutten av mars arrangerer vi i samarbeid med KS konsulent et kurs i planstrategi og folkehelseoversikt. Kurset starter 23. mars med en heldagssamling i Oslo, med to påfølgende digitale samlinger. I kurset belyser vi hvordan innhente og anvende kunnskap om folkehelsestrategien og kunnskapsgrunnlaget i en planprosess og hvordan få til gode prosesser i planarbeidet og hvordan du kan bruke Framsikt som IT-verktøy for å understøtte dette arbeidet.  

Investeringer, helhetlig virksomhetsstyring og KOSTRA

I tillegg til kursene nevnt ovenfor vil det bli kurs i «Investeringer fra A til Å», vi tilbyr en ny runde med kurs i helhetlig virksomhetsstyring – denne gangen i Bergen, og det vil bli introduksjonskurs for å komme i gang med KOSTRA.  

Oversikten over alle våre kurs, innhold og påmelding finner du som nevnt i vår kurskalender  

Webinar

Selv om vi fokuserer mye på innholdsrike kurs så vil vi også fortsette å arrangere gratis webinarer.  

Førstkommende webinar 07. februar vil omhandle Tilgjengelighetserklæringer og hvordan Framsikt kan hjelpe deg å ivareta dem. Alle offentlige nettsteder skal ha tilgjengelighetserklæring på plass innen 1. februar 2023 og webpubliseringer i Framsikt faller også inn under dette kravet. 

I mars ønsker vi velkommen til webinaret «Bruk av dynamiske tabeller og egendefinerte KOSTRA-tabeller i årsmelding og andre dokument«. Dette webinaret er for deg som er superbruker i Framsikt og som ønsker å lære mer om hvordan man setter opp tabeller som kan hentes inn i tekstfelt, og vises som dynamiske element 

Motta invitasjoner til kurs og webinarer på e-post

Registrer deg under her og vi vil sende deg e-poster om webinarer og kurs som kan være aktuelle for deg.

 

Meld deg på vårt nyhetsbrev

 

Flere nyheter

Framsikt styrker arbeidet på universell utforming

I Framsikt jobber vi kontinuerlig for at løsningen skal bli bedre på universell utforming. For å hjelpe oss i dette arbeidet vil vi framover samarbeide med selskapet Inklud. De er sertifiserte tilgjengelighetseksperter og utviklere med bred erfaring fra private og offentlige aktører.

Over 260 deltagere samlet på Framsikt Brukersamling

Over 260 deltagere fordelt på 88 kommuner og 7 fylkeskommuner var forrige uke samlet til Framsikt Brukersamling. Vi takker for to fine dager sammen, og gleder oss allerede til neste år! Her kan du se bilder og lese en oppsummering av samlingen.

Mann holder foredrag helt fremst i et rom. Foran sitter publikum.

Hvem har Norges beste handlings- og økonomiplan?

Som tidligere år vil det deles ut en rekke priser på Framsiktkonferansen som arrangeres 29. og 30. november, blant annet pris for beste handlings- og økonomiplan. For å kunne finne en vinner av denne prisen er det satt ned en jury som kartlegger alle handlings- og økonomiplaner som er offentliggjort innen 10.november.

En hånd holder en pokal i gull opp mot himmelen. Himmelen er blå og oransje.
Share This
X