Er kommunene forberedt på krigsvinter og dyrtid?

09

desember, 2022

Skrevet av Anne Sigird Hundere

Er kommunene forberedt på krigsvinter og dyrtid, var spørsmålet som lå til grunn da Framsikt inviterte til debatt under årets Brukerforum. I denne artikkelen gir vi en oppsummering av debatten, som i tillegg til å gi et situasjonsbilde av hvordan det står til i kommunesektoren i dag, ga et innblikk i hvordan kommunene må møte utfordringene de nå står overfor.

I debatten deltok Geir Waage, ordfører i Rana kommune, Tom Pehrsen fra Kommunalbanken, Eivind Dale, nylig pensjonert departementsråd fra Kommunal og distriksdepartementet, Inger Hegna, kommunedirektør i Aurskog-Høland, Bjørn Gudbjørgsrud, kommunedirektør i Sandefjord kommune og leder av Norsk Kommunedirektørforum og Håvard Moe fra KS.

Råder kommunene til stresstesting

Ranas ordfører, Geir Waage kunne fortelle at det går mot tøffere tider:

– Vi har et omstillingsbehov på 20 millioner i året i denne økonomiplanperioden. Vi har tatt en fot i bakken og satt flere investeringer på vent. Men til tross for dette skal vi investere 1,45 milliarder kroner i fireårsperioden. Vi forbereder oss på tøffe tider fremover.

Tom Pehrsen fra Kommunalbanken rådet kommunene til stresstesting, men ikke bare av rentenivå. Han mener kommunene gjør lurt i stresstesting av andre utgiftsposter, som for eksempel lønnsoppgjøret. Eivind Dale fra KDD minnet om at kommunesektoren samlet sett har hatt et godt utgangspunkt, med ekstra skatteinntekter og lavere utgifter på demografi enn ventet og høye disposisjonsfond. Overgang til 2023 blir derimot krevende mener han, med en sterk prisvekst fra 2022 som må dekkes inn.

Har vi ropt ulv for mange ganger?

 I følge Dale er 2023 er sannsynligvis bare en forsmak på det vi har i vente det neste tiåret. Hele handlingsrommet vil bli spist opp av demografi. Kommunesektoren vil i statsbudsjettet ha mange sektorer den konkurrer mot, og må nok forberede seg på vanskeligere tider. Variasjonene i gjeldsbelastning, demografi og inntekter er også store mellom kommunene.

– Kanskje har vi i for mange år ropt ulv, men så har det gått bra med kommunesektoren likevel. Nå tror jeg ulven er nærmere oss en noen gang. Nå er det alvor, oppsummerte Dale.

Tøffe tider krever god situasjonsforståelse

Kommunedirektørene fra Sandefjord og Aurskog-Høland kunne begge fortelle at de over tid har prøvd å forberede kommunens politikere på tøffere tider. De var begge enige om at god situasjonsforståelse er viktig.

– Vi har forsøkt å hjelpe politikerne til å forstå at rammene er uforutsigbare og krever et ansvarlig budsjett, fortalte Inger Hegna, kommunedirektør i Aurskog-Høland.

Bjørn Gudbjørgsrud, kommunedirektør i Sandefjord, kunne fortelle at det er krevende:

– Du må ta kutt du ikke ønsker å ta, som sykehjemsplasser og velferdstilbud, sa kommunedirektøren som også la til at han tror debatten om strukturreformer og effektivisering i offentlig sektor vil komme tilbake med stor styrke.

Håvard Moe nikket anerkjennende til situasjonsbeskrivelsen fra både ordføreren og de to kommunedirektørene. Moe startet med å fortelle at han ikke var optimist og fortalte at mange kommuner har enorme utfordringer på bakgrunn av dagens situasjon, lønn, demografi og ytterligere store forskjeller i inntekter.

Prioriter ressurser

En kommune som har vært igjennom tøffe tider før, er Rana kommune, som var en del av Terra-skandalen fra 2007. Ordfører Geir Waage delte kommunenes erfaringer med å stå i tøffe tider som krever omstilling:

– Det å flytte pengene og tilpasse tjenestetilbudet er hovedoppgaven i en slik prosess. Vi håper vi nå har klart å tilpasse tjenestetilbudet til de som bor i kommunen i dag, samtidig som vi legger til rette for vekst i framtiden. Det er en krevende oppgave, fortalte Waage.

Debattdeltakerne fikk et siste spørsmål fra debattleder Åsa Elvik fra Framsikt:

– Kommunestyrerepresentanter som i disse dager skal i gang med å behandle økonomiplan for de neste fire årene, hvilke økonomiske tall skal de se etter? Hvilke handlingsregler er viktigst å ha fokus på?

Håvard Moe var kjapt ute med å presisere at det aller viktigste er at de ikke har fokus på fireårsperioden, men ser lengre fremover, siden konsekvensene av en aldrende befolkning virkelig begynner å slå inn. Eivind Dale oppsummerte hele debatten slik:

– Tenk igjennom investeringsnivå, særlig dersom du har høy gjeld. Prioriter mellom ulike sektorer, vri ressurser fra barn og unge til eldre, og gå grundig gjennom hvordan de ulike sektorene skal drives.

 

Meld deg på vårt nyhetsbrev

 

Flere nyheter

Framsikt styrker arbeidet på universell utforming

I Framsikt jobber vi kontinuerlig for at løsningen skal bli bedre på universell utforming. For å hjelpe oss i dette arbeidet vil vi framover samarbeide med selskapet Inklud. De er sertifiserte tilgjengelighetseksperter og utviklere med bred erfaring fra private og offentlige aktører.

Over 260 deltagere samlet på Framsikt Brukersamling

Over 260 deltagere fordelt på 88 kommuner og 7 fylkeskommuner var forrige uke samlet til Framsikt Brukersamling. Vi takker for to fine dager sammen, og gleder oss allerede til neste år! Her kan du se bilder og lese en oppsummering av samlingen.

Mann holder foredrag helt fremst i et rom. Foran sitter publikum.

Hvem har Norges beste handlings- og økonomiplan?

Som tidligere år vil det deles ut en rekke priser på Framsiktkonferansen som arrangeres 29. og 30. november, blant annet pris for beste handlings- og økonomiplan. For å kunne finne en vinner av denne prisen er det satt ned en jury som kartlegger alle handlings- og økonomiplaner som er offentliggjort innen 10.november.

En hånd holder en pokal i gull opp mot himmelen. Himmelen er blå og oransje.
Share This
X