Anvendelse av den nye modulen for Kommunale planer

24
juni, 2020
Utviklingen av den nye modulen for samfunnsplanlegging går for fullt. Nå er mange av pilotkommunene i gang med å bruke løsningen i sitt planarbeid. Vi har allerede bygd vesentlige deler av den funksjonaliteten som gjør at man kan arbeide med innholdet i planen. I månedsskiftet juni – juli kommer aller første versjon av det å publisere planer på web, da ser kommunene hvordan innholdet blir presentert. Videreutvikling av webpubliseringen er hovedfokuset i vårt arbeid med planmodulen i juli og august.

Mange av kommunene er i gang med å utarbeide ny samfunnsdel til kommuneplanen. Gausdal, Steinkjer, Luster, Ålesund og Nesodden er alle kommuner som vil utarbeide samfunnsdelen i Framsikt.

Asker kommune vedtok ny samfunnsdel – for den nye kommunen – nå i juni og legger den inn i Framsikt. Da oppnår de at denne ligger her som en del av det samlede plansystemet. De har allerede koblet sammen målene i samfunnsdelen med mål i den neste økonomiplanen (2021 – 2024) og de kan enkelt hente mål fra samfunnsdelen direkte inn i nye temaplaner når de etter hvert skal utarbeide disse. Asker avholder nå i juni opplæring i bruk av planmodulen for ansatte som skal bruke denne til å utarbeide temaplaner. I alt har de 15 temaplaner som skal utarbeides i tiden framover.

Også Horten og Nordre Follo har startet arbeidet med å legge inn gjeldende samfunnsdel i Framsikt.

Mange av pilotkommunene har stor planaktivitet og lager temaplaner i Framsikt. Nordre Follo har ambisjon om å utarbeide i alt 16 temaplaner for den nye kommunen, i inneværende år. De starter med en klima- og energiplan i Framsikt. Nesodden vil utarbeide «Behovsplan for formålsbygg» i løsningen og Luster ny ruspolitisk handlingsplan.

Gausdal skal lage ny kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og naturopplevelser vil vi utarbeide i Framsikt. Horten har akkurat vedtatt ny kommunedelplan for klima som de vil legge inn i løsningen.

Også gjeldende kommunedelplaner og temaplaner kan det være hensiktsmessig å registrere i planmodulen. Steinkjer er i gang med å legge inn sin klima- og miljøplan.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Flere nyheter

Asker kommune ett år etter fagprisen

Vi har tatt en prat med kommunen som under fjorårets Brukerforum vant prisen for beste helhetlige kommunale virksomhetsstyring. Hvordan jobber de i dag og hvilke planer har de for det videre arbeidet med virksomhetsstyring?

Bildet viser Randi Sandli, som er økonomisjef i Asker kommune

Strategisk kompetanseplanlegging i Framsikt

Nasjonale tall viser at vi vil være alt for få yrkesaktive til å bære den eldre generasjonen, sa Marit Roxrud Leinhardt, avdelingsdirektør for arbeidsgiverpolitikk i KS, under Framsikt Brukerforum. For å hjelpe kommunene med å møte dette problemet har KS utarbeidet et verktøy for strategisk kompetanseplanlegging. Nå starter planleggingen for at verktøyet skal bli en integrert del av Framsikt-løsningen.

Produksjonsindekser

Analyser av kommunens pengebruk på ulike tjenester er interessant og viktig. Analysene gir virkelig verdi når man...

Share This
X