Planmodulen gjør det transparent og enkelt  

Nesodden kommune har klare ambisjoner om å skape en rød tråd mellom planer og den løpende virksomhetsstyringen i kommunen. Faktisk, så klare ambisjoner at de i 2020 vant Framsikt sin pris for beste rød tråd i virksomhetsstyringen. Som et ledd i å oppnå nettopp den røde tråden, er kommunen godt i gang med å bruke Framsikts modul for kommunale planer.

April 2021

– Framsikt har gitt oss bedre kontroll og oversikt. Vi slipper alle e-postene frem og tilbake, systemet er transparent og oversiktlig, sier Siri Hatland. Hun er økonomisjef i Nesodden kommune og har vært med i implementeringsprosessen av Framsikt, som kommunen startet å bruke i 2019.

Digitalisering

Mens Hatland er godt kjent med Framsikts moduler, har Jarle Gunnes, som jobber som planlegger i kommunen, hoppet rett inn i Planmodulen.

– Det har gått veldig fint. Gjennom hele prosessen har vi hatt to representanter fra kommunen i pilotmøtene. Samtidig har vi forberedt kommunen på at planer skal digitaliseres, sier Gunnes.

Både økonomisjefen og planleggeren er enige om at tilbakemeldingene på digitaliseringen har vært positive.

Planmodulen gjør det transparent og enkelt for innbyggere, politikere og administrasjon. Det er lettere å ha kontroll, og du vet at du alltid sitter med den oppdaterte versjonen.

Siri Hatland, økonomisjef i Nesodden kommune

Standardisering av planinnhold

Modulen for kommunale planer skal sikre sammenhengen mellom ulike planer og mellom de langsiktige, overordnede planene og økonomiplanen. Samtidig skal modulen gjøre det enklere å få oversikt over kommunens planer.

 Jarle Gunnes, planlegger i Nesodden kommune

– Å få alt i samme system og med den samme strukturen er viktig. Vi jobber nå med å revidere samfunnsplanen. Alle oppdrag og oppgaver i virksomhetsplaner kobles mot målene i samfunnsplanen, forteller Gunnes.

Han får støtte av Hatland, som utdyper fordelene ved standardisering av planer og planinnhold:

– I den eksisterende samfunnsplanen har vi veldig mange mål og delmål, og lederne synes nok at de rapporterer ofte og nok. Nå får vi samme struktur på alle planer, og mål fra Kommuneplanens samfunnsdel kan hentes videre ned til temaplaner. Etter revidering av samfunnsmålene, vil vi få færre mål og strategier. Det gjør rapporteringen enklere for lederne. De slipper å rapportere på så mye, men det de rapporterer på er relevant, sier Hatland.

Bedre oversikt

Planmodulen har en intern planoversikt, der kommunens brukere får oversikt over de planene kommunen har registrert i systemet. I tillegg kan kommunene publisere en offentlig planoversikt på web, for eksempel for planer som er ute på offentlig ettersyn eller har særlig offentlig interesse. Hetland kan fortelle at også Nesodden har kjent på det klassiske problemet med at «planer havner i skuffer og blir glemt».

– Det er jo et problem at planer havner i skuffer og ikke brukes igjen. Det er viktig at vi vet at det finnes ulike planer, på tvers av enheter og avdelinger. Det har blitt lastet opp før, men en går ikke og sjekker med mindre en leter etter noe helt spesielt. Nå er det lettere å ha oversikt for flere, avslutter Hatland.

Flere kundehistorier

Inger-Lise Klevset, spesialrådgiver for økonomistyring i Nordre Follo kommune
Mer åpenhet med Politikermodulen

Mer åpenhet med Politikermodulen

For Nordre Follo var særlig ønsket om et bedre system for politikerspørsmål en av grunnene til at de valgte å ta i bruk Politikermodulen fra Framsikt. Etter å ha brukt modulen i budsjettprosessen, kan Inger-Lise Klevset, spesialrådgiver for økonomistyring i Nordre Follo kommune, fortelle at den har innfridd.

Vil du vite mer om Framsiktløsningen?

Share This
X