Politikermodulen – erfaringer og veien videre

25

Mars, 2021

Skrevet av Anne Sigrid Hundere

29 kommuner brukte Politikermodulen i behandlingen av Økonomiplan for 2021-2024, det ble laget over 200 budsjettforslag og sendt inn og besvart over 1000 spørsmål. Vi ønsker å utvikle en modul som har et brukervennlig grensesnitt for både politikere og administrasjon, derfor utvikles Politikermodulen i tett samarbeid med pilotgruppen.

I tillegg til samarbeid med pilotkommuner, har vi også utført en spørreundersøkelse blant politikere og ansatte i administrasjonen i de kommunene som har tatt i bruk modulen. Vi ønsket å høre deres erfaringer med modulen så langt. Blant tilbakemeldingene vi fikk var at modulen ga bedre oversikt over hva som ligger inne i budsjettet og økonomiplanen, og gjorde det enklere å lage alternativt budsjett. Det ble også trukket frem at modulen gjorde det mer effektivt å sette seg inn i forslag til budsjettendringer fra andre politikere.

En funksjon som flere av brukerne trakk frem var spørsmål og svar funksjonen. Denne funksjonen gjør at politikere kan stille budsjettspørsmål, samt se andres spørsmål med svar. Kommunene Nordre Follo, Frogn og Horten delte sine erfaringer med Politikermodulen under Brukerforum i år. Nordre Follo pekte på at spørsmål og svar funksjonen bidrar til å skape åpenhet og demokrati i kommunen. Frogn og Horten viste begge til at funksjonen oppleves som enkel å forstå og at den bidrar til å strukturere arbeidsflyt og holde oversikt for administrasjonen.

I brukerundersøkelsen kom det frem at flere ønsket at denne funksjonen også fungerte mellom kommunestyre og administrasjon til flere typer saker. Spørsmål og svar funksjonen er noe vi i Framsikt jobber med å videreutvikle, slik at den også kan brukes til annen behandling i kommunen. Vi er også allerede godt i gang med utviklingen av modulen for e-postvarslinger, og vi planlegger at e-postvarsling for besvarelse og godkjenning av spørsmål i politikermodulen vil være utviklet innen september i år.

Vi vil fremover fokusere på å forbedre brukergrensesnittet, også på iPad, og gjøre modulen enda mer intuitiv for brukerne. På bakgrunn av tilbakemeldinger jobber vi med nye skisser som vi vil gå igjennom sammen med brukere.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Flere nyheter

Framsikt styrker arbeidet på universell utforming

I Framsikt jobber vi kontinuerlig for at løsningen skal bli bedre på universell utforming. For å hjelpe oss i dette arbeidet vil vi framover samarbeide med selskapet Inklud. De er sertifiserte tilgjengelighetseksperter og utviklere med bred erfaring fra private og offentlige aktører.

Over 260 deltagere samlet på Framsikt Brukersamling

Over 260 deltagere fordelt på 88 kommuner og 7 fylkeskommuner var forrige uke samlet til Framsikt Brukersamling. Vi takker for to fine dager sammen, og gleder oss allerede til neste år! Her kan du se bilder og lese en oppsummering av samlingen.

Mann holder foredrag helt fremst i et rom. Foran sitter publikum.

Hvem har Norges beste handlings- og økonomiplan?

Som tidligere år vil det deles ut en rekke priser på Framsiktkonferansen som arrangeres 29. og 30. november, blant annet pris for beste handlings- og økonomiplan. For å kunne finne en vinner av denne prisen er det satt ned en jury som kartlegger alle handlings- og økonomiplaner som er offentliggjort innen 10.november.

En hånd holder en pokal i gull opp mot himmelen. Himmelen er blå og oransje.
Share This
X