Politiske og administrative erfaringer med klimabudsjettering i Nesodden

08

desember, 2021

Skrevet av Anne Sigrid Hundere

Nesodden har lenge vært en kommune med et stort miljøfokus, kunne Eivind Hoff-Elimari, varaordfører i Nesodden kommune, fortelle under Brukerforum 2021. Dette fikk kommunedirektør Wenche Folberg raskt erfare da hun leverte fra seg sitt første budsjett i kommunen som ny kommunedirektør i 2017

– Jeg fikk klar beskjed fra politikerne at det også måtte lages klimabudsjett. Dette var noe jeg ikke var kjent med fra der jeg tidligere hadde jobbet, fortalte Folberg under foredraget «Erfaringer med klimabudsjett i kommunens styringsårshjul» under Brukerforum 2021.

Folberg holdt foredraget sammen med Eivind Hoff-Elimari, varaordfører i kommunen og Pauline Johanne Kajl, miljørådgiver i kommunen. Sammen gav de et innblikk i Nesodden sine erfaringer med klimabudsjettering og oppfølging av klimabudsjettet i styringsårshjulet, fra både politisk og administrativ side.

Nesodden kommune nærmere seg 20.000 innbyggere. Med beliggenhet tett på Oslo er det kanskje ikke så rart at 60 prosent av innbyggerne pendler ut av kommunen for jobb. Kommunen har nå utarbeidet fem klimabudsjett, hvorav tre er utarbeidet i Framsikt. Et verktøy for å sikre en god sammenheng mellom drifts- og investeringsbudsjett og klimabudsjettet er viktig fortalte Folberg.

– Det er veldig viktig å få koblet klimabudsjettet mot de kommunale planene og ha et godt grunnlag for å rapportere tilbake på det.

Et godt planarbeid må ligge til grunn

Et av hovedpoengene i Nesodden kommune sitt foredrag om klimabudsjettering er at et godt planarbeid må ligge til grunn og at en slik arbeider for at klimaperspektivet skal inngå i alle områder i kommunen.

– Planene skal ligge til grunn for klimabudsjettet, som ligger i Økonomiplanmodulen i Framsikt. Den enkelte virksomhet utarbeider virksomhetsplaner, og implementerer de tiltakene som er vedtatt økonomisk, utdyper Pauline Johanne Kajl, miljørådgiver i kommunen.

Miljørådgiveren har også klare tanker om hva som skal til for å lykkes med å lage klimabudsjett i kommunen:

– Det er viktig å begynne tidlig, snakke med virksomhetsledere om hvilke tiltak de forslår at bør inn. Det er nødvendig å samarbeide med økonomirådgiverne og at ledelsen er involvert og sier at dette er viktig og noe vi skal bruke tid på. I Nesodden har vi også engasjerte politikere som gjennom rapporteringen som blir gjort, har oversikt over hvordan det ligger an med klimabudsjett gjennom året, forteller Kajl.

Hun får støtte av kommunedirektøren som understreker at det er viktig for helheten at klimabudsjettet blir koblet inn i drifts- og investeringsbudsjettet.

– Vi må jobbe for å få klimaperspektivet inn i alle virksomheter og tjenesteområder, sier Folberg.

Varaordføreren er sikker på at jevnlig rapportering er viktig, også for kommunens politikere:

– Å få klimabudsjettet inn som en del av kvartalsrapporteringen på økonomi tror jeg har styrket kommunestyrets og formannskapets interesse for klimabudsjettering, oppsummerer Hoff-Elimari.

Fikk du ikke tid til å se Nesodden sitt foredrag «Erfaringer med klimabudsjett i kommunens styringsårshjul» under Brukerforum minner vi om at det fortsatt er tilgjengelig i konferanseportalen.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Flere nyheter

Framsikt styrker arbeidet på universell utforming

I Framsikt jobber vi kontinuerlig for at løsningen skal bli bedre på universell utforming. For å hjelpe oss i dette arbeidet vil vi framover samarbeide med selskapet Inklud. De er sertifiserte tilgjengelighetseksperter og utviklere med bred erfaring fra private og offentlige aktører.

Over 260 deltagere samlet på Framsikt Brukersamling

Over 260 deltagere fordelt på 88 kommuner og 7 fylkeskommuner var forrige uke samlet til Framsikt Brukersamling. Vi takker for to fine dager sammen, og gleder oss allerede til neste år! Her kan du se bilder og lese en oppsummering av samlingen.

Mann holder foredrag helt fremst i et rom. Foran sitter publikum.

Hvem har Norges beste handlings- og økonomiplan?

Som tidligere år vil det deles ut en rekke priser på Framsiktkonferansen som arrangeres 29. og 30. november, blant annet pris for beste handlings- og økonomiplan. For å kunne finne en vinner av denne prisen er det satt ned en jury som kartlegger alle handlings- og økonomiplaner som er offentliggjort innen 10.november.

En hånd holder en pokal i gull opp mot himmelen. Himmelen er blå og oransje.
Share This
X