Politiske spørsmål- og svar i Framsikt sikrer oversikt og effektivitet  

Framsikt utvikles i tett samarbeid med våre kunder. Bergen kommune har bidratt i utviklingen av mange funksjoner i Framsikt, en av disse er Spørsmål- og svar funksjonen, som du finner i Politikermodulen. Funksjonen gjør det mulig for kommunens politikere å stille spørsmål til administrasjonen via Framsikt. Samtidig kan de fortløpende se spørsmål andre politikere har sendt inn, og svarene fra administrasjonen på web.  

Juni 2022

– Tidligere fikk vi spørsmålene på e-post. Vi prøvde å holde oversikt over hva som skulle svares ut når, og av hvem, i et Excel-ark. Denne metoden var veldig sårbar. Det var rett og slett fort gjort at vi glippet på noe, forteller Gunhild Gram Giskemo, leder for avdelingen budsjett og analyse i Bergen kommune.  

Et mer effektivt verktøy for politiske spørsmål

Gunhild Gram Giskemo, Leder budsjett og analyse
Bergen kommune

Framsikts politikermodul har to hovedfunksjoner. En hvor politikerne kan lage alternative budsjett, og en hvor de kan stille spørsmål til administrasjonen. Bergen tok i bruk Spørsmål- og svar funksjonen i forbindelse med handlings- og økonomiplanen for 2020-2023.   

Allerede i 2016, da Økonomiplanmodulen i Framsikt skulle utvikles, var Bergen kommune en viktig bidragsyter. Senere har de bidratt i utviklingen av webpubliseringer, eksport- og import funksjoner til Excel, tjenesteorientert budsjettering og -rapportering, blant annet. Da de senere ønsket seg et bedre verktøy for politiske spørsmål og svar, var det dermed naturlig å se til Framsikt.

 – Spørsmål kunne bli liggende og det hendte vi ikke rakk frister som vi hadde tenkt. Vi så et behov for en annen måte å jobbe på, og tenkte at løsningen kunne være Framsikt, utdyper Giskemo.  

Alle spørsmål og svar samles på ett sted

I dag har kommunen tatt i bruk funksjonen for budsjettekniske spørsmål og svar i bystyret. Dersom bystyrets partigrupper har spørsmål til byrådets budsjettfremlegg, sendes budsjettekniske spørsmål til administrasjonen (byrådet) via Framsikt.  

For politikerne betyr det at alle spørsmål som blir sendt inn samles og synliggjøres på ett sted. Administrasjonen på sin side, fikk et mindre sårbart system, som i langt større grad la til rette for at alle spørsmål som kommer inn blir behandlet og svart ut til fristen. De kunne også jobbe med spørsmålene i samme system som de allerede utarbeider blant annet budsjett, økonomiplaner og rapporter.   

«Det er både mer oversiktlig og effektivt for politikerne» 

Webpublisering gir oversikt

Både spørsmål og godkjente svar kan fortløpende publiseres på nett, og slik synliggjøres for både politikere og kommunens innbyggere. 

– Med Spørsmål- og svar funksjonen i Framsikt kommer spørsmålene ut på web med en gang. Vi unngår dobbelt opp med spørsmål. Det er både mer oversiktlig og effektivt for politikerne, forteller Giskemo.  

Hun får støtte av kollega Marie Nordnes Einum, som har ansvaret for implementeringen av politikermodulen i kommunen: 

– Mottakelsen fra politikerne har vært godt. De opplever at det er enkelt å stille politiske spørsmål via Framsikt-verktøyet. Samtidig gir web-publiseringen en fin oversikt på web, avslutter Nordnes.  

Les også:

Vil du vite mer om Framsiktløsningen?

Share This
X