Ved siden av løpende forbedringer av modulene i Framsikt så er det, som tidligere annonsert, to områder som har særlig fokus i produktutviklingen i starten av året. Det er ny modul for Virksomhetsplan og ny løsning for Årsrapport på web.

Modulen for Rapportering er som planlagt utvidet med nødvendig funksjonalitet for å kunne gjennomføre avrapportering på hele året både sentralt og fra kommunens tjenesteområder. Funksjonaliteten bygger videre på det som er utviklet for tertialrapportering. I tillegg blir webpubliseringen utvidet med et nytt og forbedret design samt nye spennende innholdselementer fra 14. februar.  Løsningen skal før påske dekke både de obligatoriske innholdselementene til regnskap og årsberetning, samt en interaktiv og engasjerende rapportering til politikere og andre interessenter på det som er oppnådd i året.

Vi er også i rute med utviklingen av den nye modulen for Virksomhetsplan. Denne inneholder så langt funksjonalitet for å definere oppdragsbrev, oppdrag til virksomhetene, oppgaver som skal utføres, mål for virksomheter, tekster til virksomhetsplanen samt sjekklister til bruk ifm. HR, Internkontroll og annen oppfølging av enhetene. Asker og Horten kommune prøver ut den nye funksjonaliteten i praksis. Telemark Fylkeskommune, Larvik og Drammen kommune medvirker også i utviklingsprosessen som vil fortsette gjennom hele 2018.

Analysemodulen vil få en rekke forbedringer før KOSTRA-tallene kommer 15/3. Vi skal bla. lage funksjonalitet for å visualisere kvalitetsdata og funksjonalitet for å kunne låse sammenligningskommuner, inflasjonsjustering og utgiftsbehovjusteringer når analyseprosesser pågår. Selve hovedtabellen for nøkkeltall vil få en rekke forbedringer som mulighet til å velge kolonner og maksimere tabellen til fullskjerm. Det skal også bli mulighet til å analysere utviklingen i grafer med flere indikatorer over år og ikke bare mot sammenligningskommuner.

Etter at KOSTRA-tallene er kommet vil forbedringer i modulene for Økonomiplan og Investeringer være et prioritert område sammen med andre forbedringer i Rapportering i forkant av tertialrapporteringen.

Share This
X