Mer enn 50 deltagere fra 23 kommuner i tillegg til representanter fra våre pilotkommuner, var sist uke samlet til «Åpent referansegruppemøte» for å dele erfaringer og høre om utviklingen av vårt nettbaserte verktøy for analyse, økonomiplanlegging, budsjettering, mål/resultat oppfølging og styringsrapportering.

Utviklingsarbeidet startet i 2014 og vil gå ut 2017. I 2016 har det medvirket 10 pilotkommuner. 4 av disse delte både sine ambisjoner for deltagelsen i prosjektet og ikke minst sine erfaringer med 23 andre interesserte kommuner. Det var en spennende dag med stort engasjement fra både pilotkommuner og deltagere. Framsikt er veldig glade for at så mange kommuner ønsket å oppdatere seg på siste status fra utviklingsarbeidet og pilotutprøvingen. Bjørn Brox fra Agenda Kaupang delte også sine tanker om kravene til den moderne økonomiplan og årsrapport.

Bildet: Økonomidirektør Kristin Ulvang i Bergen kommune forteller om tjenesteorientert budsjettering med Framsikt for 2017-2020.

Share This
X