Samfunnsdelen som politisk styringsverktøy

22

juni, 2023

Skrevet av Anne Sigrid Hundere

Samfunnsdelen er ingen isolert plan, men inngår i et kommunalt plansystem som er i kontinuerlig bevegelse. Men hvordan sikre at kommuneplanens samfunnsdel blir et politisk styringsverktøy?

Rannveig Mogren, kommunedirektør i Gausdal kommune, fortalte under årets KomØk hvordan kommunen jobber for nettopp dette og hvordan kommunen bruker Framsikt for å få den røde tråden. Samfunnsdelen skal trekke opp både de lange linjene i kommunes utvikling og peke på innsatsområder for valgperioden som skal følges opp, blant annet i økonomiplanen. 

Kommunestyret i førersete

 Rannveig Mogren, kommunedirektør Gausdal kommune.

Et premiss for at den skal kunne være et politisk styringsverktøy for kommunestyre, er at den vedtas tidlig i valgperioden. At kommunestyre skulle være i førersete var derfor viktig for Gausdal kommune da de i 2021 startet arbeidet med ny samfunnsdel. Målet var en raskere planprosess samt tydeligere politisk kobling til handlings- og økonomiplan og annet planarbeid.

Mogren trekker fram særlig fire punkt som er viktig for å lykkes:

  • Kommunal planstrategi som vedtas årlig, i forbindelse med Handlings- og økonomiplan.
  • Tilrettelegging fra kommunedirektør
  • Engasjement hos ordfører.
  • Politisk arbeid med bred politisk representasjon.

I Gausdal oppnevnte de også en «politisk redaksjonskomite». Komiteen bestod av ordførere og en representant fra hvert av partiene i kommunestyre. De skulle jobbe med innholdet i kommuneplanens samfunnsdel, i tillegg til å bidra til et godt politisk eierskap inn mot egne partier og kommunestyre.

Suksesskriterier for administrasjonen

Mogren kunne fortelle at de i hele prosessen med ny samfunnsplan jobbet aktivt for å sikre felles forståelse av planens innhold og en bred tolkning av bærekraftmål. Ny samfunnsplan var en mulighet til å utforme felles mål, og få den røde tråden til handlings- og økonomiplanen.

Nettopp den røde tråden var en av grunnene til at Gausdal kommune i 2018 tok i bruk Framsikt. Kommunen anskaffet alle modulene samtidig, men tok først i bruk modulene Årsbudsjett, Økonomiplan, Politikermodulen, Rapportering og Analyse. Før de gradvis har tatt i bruk Planmodulen og Virksomhetsplan. Slik får de enklere visualisert den røde tråden, forteller Mogren, som også trekker frem webpubliseringene. De gjør budsjett og planer visuelt godt og tilgjengelig for innbyggere og politikere.

 

Bilde: Rannveig Mogren, kommunedirektør i Gausdal kommune, holder foredrag om samfunnsdelen som politisk styringsverktøy, koblingen til handlings- og økonomiplanen og hvordan kommunen har tatt i bruk Framsikt.

 

Meld deg på vårt nyhetsbrev

 

Flere nyheter

Framsikt styrker arbeidet på universell utforming

I Framsikt jobber vi kontinuerlig for at løsningen skal bli bedre på universell utforming. For å hjelpe oss i dette arbeidet vil vi framover samarbeide med selskapet Inklud. De er sertifiserte tilgjengelighetseksperter og utviklere med bred erfaring fra private og offentlige aktører.

Over 260 deltagere samlet på Framsikt Brukersamling

Over 260 deltagere fordelt på 88 kommuner og 7 fylkeskommuner var forrige uke samlet til Framsikt Brukersamling. Vi takker for to fine dager sammen, og gleder oss allerede til neste år! Her kan du se bilder og lese en oppsummering av samlingen.

Mann holder foredrag helt fremst i et rom. Foran sitter publikum.

Hvem har Norges beste handlings- og økonomiplan?

Som tidligere år vil det deles ut en rekke priser på Framsiktkonferansen som arrangeres 29. og 30. november, blant annet pris for beste handlings- og økonomiplan. For å kunne finne en vinner av denne prisen er det satt ned en jury som kartlegger alle handlings- og økonomiplaner som er offentliggjort innen 10.november.

En hånd holder en pokal i gull opp mot himmelen. Himmelen er blå og oransje.
Share This
X