Se hovedpunktene i arbeidet med økonomiplan

24

August, 2021

Skrevet av Anne Sigrid Hundere

Høsten betyr tid for økonomiplan. Vi tenker derfor det er på sin plass å minne om hva du kan finne av nyttig informasjon i vårt Hjelpesenter.

Til hjelp i økonomiplanarbeidet har vi laget en artikkel med hovedpunkter for nettopp dette arbeidet. Artikkelen beskriver både hva du må og kan gjøre i Framsikt i forbindelse med oppstart, bearbeiding av tall (drift, investering og tekniske justeringer), målstruktur og publisering, med henvisning til artikler som beskriver i detalj hvordan du kan gå frem for å lage og publisere økonomiplanen.

På denne måten kan artikkelen være til hjelp både for å minne om hovedpunktene i arbeidet, men kanskje også gi tips til hva som er mulig å gjøre i Framsikt. Oversiktsartikkelen over arbeidet med økonomiplan finner du i Hjelpesenteret her: Hjelpesenter (framsikt.net)

Vi jobber kontinuerlig med å oppdatere og kvalitetssikre Hjelpesenteret. I tillegg til artikler som forklarer funksjoner i detalj, jobber vi også med artikler som gir oversikt og forståelse for de store prosessene som gjøres i Framsikt. Et godt tips, som du gjerne må ta videre til kollegaer, er å besøke «Ny i Framsikt» i Hjelpesenteret. Her har vi blant annet samlet oversiktsartikler over viktige prosesser i Framsikt og informasjon om grunnleggende funksjoner.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Flere nyheter

Strategimodulen – videre utvikling

Framsikt har gjennom de siste to oppdateringene foretatt en videreutvikling av modulen Strategi, og frem mot sommeren er det planlagt en videre utvikling gjennom å innarbeide utskriftsfunksjonalitet direkte fra modulen.

Hvem styrer kommunene? Se debatten fra Arendalsuka

En snever definisjon av det å styre er å gi retning, men jeg tror norske politikere er langt mer ambisiøse enn at de kun ønsker å gi retning, sa Pål Einar Dietrichs da han fikk første ord under Framsikts debatt på Arendalsuka. For er det egentlig politikerne som styrer Kommune-Norge? Engasjementet var stort da politikere og kommunedirektører møttes til debatt.

Et panel av mennesker i debatt på Arendalsuka
Share This
X