Status oppdatert grensesnitt i Framsikt 

30

juni, 2023

Skrevet av Halvor Walla, daglig leder og produktansvarlig

Stadig flere moduler i Framsikt får oppdatert brukergrensesnitt, med raskere skjermbildelasting og ytelse. Vårens utviklingsarbeid har vist at det nye brukergrensesnittet gir stor nytteverdi for våre brukere. Samtidig er det en omstilling å ta det i bruk. Vi tror derfor det er hensiktsmessig å bruke lengre tid på prosessen med å oppdatere grensesnittet i Framsikt enn tidligere planlagt.

Det skal introduseres mer gradvis, slik at vi kan bruke mer tid på brukertesting og justering basert på erfaringer underveis. I denne artikkelen kan du lese om planlagt framdrift for oppdatering av brukergrensesnitt samt hvilke moduler og funksjoner som skal oppdateres framover.

Økonomiplan

Vi ser fram til at våre brukere skal få erfare det oppdaterte brukergrensesnittet også i Økonomiplanmodulen. Innholdet i oppdateringen beskrev vi i et eget blogginnlegg i slutten av april. Innholdet er slik vi planla og beskrev, men den avsluttende stabiliseringen har tatt litt lenger tid enn vi planla. Oppdateringen av miljøet til våre pilot kommuner blir fredag 30. juni og til alle andre kommuner torsdag 3. august.

Det er funksjonene i “Innspill og tekstbidrag”, “Hovedoversikt”, “Mal Økonomiplan”, “Rapport drift” og “Rapport investeringer” og “Dokumenteksport” som kommer i helt nytt grensesnitt. Dette er funksjoner som brukes av svært mange brukere.

Funksjonene i “Innspill og tekstbidrag” for gebyrer og for analyse av Kostra-indikatorer i forbindelse med Økonomiplanen vil inntil videre være i det tidligere grensesnittet. Midlertidig fram til slutten av august vil også funksjonene for “Ønskede Investeringer” og “Aktivitetsnøkkeltall” være i det tidligere grensesnittet. “Rapport drift” og “Rapport investeringer” er samlet i felles funksjonen “Frie spørringer”.

Bildet viser skjermklipp av Innspill og tekstbidrag i Økonomiplanmodulen.

Bilde: Her ser du det nye brukergrensesnittet i Innspill og tekstbidrag». I stedet for faner i toppen som tidligere, velger du nå hvilket emne du skal arbeide med i menyen til venstre.  

Bedre ytelse

I denne oppdateringen er det også gjort vesentlige forbedringer i applikasjonskjernen til Framsikt som skal bidra til bedre ytelse og hindre de uheldige hengsituasjonene vi har hatt tidligere i år ved svært høy brukertrafikk. Det er også gjort en rekke andre forbedringer ytelse. 

Oppdateringen i slutten av august 

Selv om vi har trengt noe mer tid til stabilisering av den siste oppdateringen, slik at selve produksjons-oppdateringen kommer i starten av august, vil det komme ordinær oppdatering i slutten av august som planlagt.

Da skal flere innholdsfaner i “Innspill og tekstbidrag” få nytt brukergrensesnitt. Det blir forbedringer knyttet til bildebanken i “Dokumenteksport” samt mer funksjonalitet i den nye funksjonen “Frie spørringer”. Politikermodulen og funksjonen for Klimabudsjettering vil også bli forbedret.

I augustoppdateringen vil det komme ny mulighet for å arbeide med FN bærekraft hovedmål knyttet til nivået for delmål i Framsikt. Muligheten for å arbeide med vedlegg knyttet til budsjettendringer vil også forbedres.

“Min styringsrapport”, som har vært tilgjengelig for Beta-bruk siden april skal utvides med mer funksjonalitet. Fra oppdateringen i slutten av august kan den fult ut erstatte “Status drift og fravær” når det kommer til økonomirapportering.

Videre planer for oppdatering av brukergrensesnittet 

Vi har tidligere skissert at vi vil oppdatere systemet svært raskt fram mot januar 2024. Vi planlegger å bruke vesentlig lenger tid slik at endringene kan introduseres mer gradvis og vi kan bruke mer tid på brukertesting og justeringer basert på erfaringer underveis.

Det betyr i praksis at oppdateringen av brukergrensesnittet vil pågå gjennom hele 2024. Men hvor fokus vil være på å oppdatere de mest brukte funksjonene først. Dog uten å gjøre endringer i Økonomiplanfunksjonene i budsjettsesongen i september-november. Derfor vil funksjonene for “Rammeendring”, “Lønnsbudsjettering” og “Detaljbudsjettering” være de neste som planlegges oppdatert i oktober. Deretter kommer “Månedsrapport” og “Forskriftsskjema” i desember. Hovedfunksjonen i Planmodulen planlegges oppdatert fram mot desember oppdateringen.

Vi håper å treffe veldig mange av våre brukere på Brukersamlingen 23. og 24 august. Her blir endringene grundig presentert samt at det blir en rekke muligheter til diskusjon og innspill på utviklingsløpet.

 

Meld deg på vårt nyhetsbrev

 

Flere nyheter

Framsikt styrker arbeidet på universell utforming

I Framsikt jobber vi kontinuerlig for at løsningen skal bli bedre på universell utforming. For å hjelpe oss i dette arbeidet vil vi framover samarbeide med selskapet Inklud. De er sertifiserte tilgjengelighetseksperter og utviklere med bred erfaring fra private og offentlige aktører.

Over 260 deltagere samlet på Framsikt Brukersamling

Over 260 deltagere fordelt på 88 kommuner og 7 fylkeskommuner var forrige uke samlet til Framsikt Brukersamling. Vi takker for to fine dager sammen, og gleder oss allerede til neste år! Her kan du se bilder og lese en oppsummering av samlingen.

Mann holder foredrag helt fremst i et rom. Foran sitter publikum.

Hvem har Norges beste handlings- og økonomiplan?

Som tidligere år vil det deles ut en rekke priser på Framsiktkonferansen som arrangeres 29. og 30. november, blant annet pris for beste handlings- og økonomiplan. For å kunne finne en vinner av denne prisen er det satt ned en jury som kartlegger alle handlings- og økonomiplaner som er offentliggjort innen 10.november.

En hånd holder en pokal i gull opp mot himmelen. Himmelen er blå og oransje.
Share This
X