Status på Virksomhetsplanmodulen og ny modul for kommunale planer

12

April, 2019

Framsikt har denne vinteren arbeidet tett med pilotgruppa for Virksomhetsplanmodulen, og da særlig Asker og Horten kommuner som har rullet modulen ut til alle ledere i kommunene nå i 2019.

Basert på diskusjonene i pilotgruppa, og tilbakemeldingene fra den praktiske bruken i Asker og Horten, har vi utviklet mange nye funksjoner og ikke minst forbedret de eksisterende. Det har vært arbeidet med funksjonalitet for oppdrag og oppgaver, fordeling og rapportering på mål, internkontroll via sjekklister, tekstfunksjoner og dokument for virksomhetsplan.

Funksjonene for oppdrag og oppgaver har blitt oppdatert med bedre muligheter for delegering. Vi har også laget muligheter for å enkelt følge opp status på delegerte oppdrag og oppgaver; Min side har fått en ny funksjon for å rapportere status på egne oppgaver, og i månedsrapportering kan du rapportere på oppdrag. Framsikt er dermed klar for å jobbe med både fordeling og oppfølging av oppdrag og oppgaver.

Ved siden av rapportering på oppdrag i månedsrapporten har vi forbedret mulighetene for å rapportere på mål (også på flere nivå i organisasjonen) og på aktivitetsnøkkeltall. Dette også med en ny importfunksjon for aktivitetsnøkkeltall fra fagsystemer/excel. Vi vil arbeide videre med nye widgets til Min side for både mål og aktiviteter.

For internkontroll med sjekklister kan man nå rapportere at et punkt er i arbeid, hvor langt det har kommet og skrive en kommentar. Det kan også skrives en generell kommentar for internkontrollen. Modulen har videre fått et veldig kraftig bilde for oppfølging av status med sjekklister hvor man enkelt kan se hvilke deler av organisasjonen som har utfordringer og hvilke temaer som skiller seg ut. Grafer herfra er tilgjengelig på Min side.

Kommuneplan i Framsikt

Gjennom vinteren har vi med pilotgruppa og noen andre kommuner diskutert muligheten for å utvikle en ny modul for Kommunale planer hvor man kan legge inn strategier, tiltak og mål fra planer.

Vi ser her på muligheten for å lage funksjonalitet for å bygge opp en dokumentstruktur for planer og skrive innhold i planer slik at Framsikt kan brukes til å produsere plandokumenter og publisere digitale plandokumenter på web. Høringsfunksjonalitet vil også være en naturlig del av dette.

Det skal da også lage funksjonalitet for å koble handlings- og økonomiplanen opp mot planer slik at mål og tiltak kan arves og følges opp begge veier.

Vil dere være først ut?

Denne mulige utviklingen av Framsikt tegnes det nå skisser for, og det skal diskuteres i pilotgruppa etter påske. Vi ser for oss å invitere kommuner som ønsker å delta i utviklingsarbeidet som piloter til et møte i juni. Vi håper å kunne søke om Innovasjon Norge-/Skattefunn-tilskudd til dette utviklingsarbeidet, og vi ser for oss oppstart etter sommeren med pilotutprøving fra 1.1.2020. Kommuner som tenker at det kunne være interessant å vurdere nærmere å delta i pilotprosjektet, bes om ta kontakt med oss på halvor@framsikt.no.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Flere nyheter

Samarbeid med Endrava om klimabudsjettering

Framsikt har innledet et samarbeid med selskapet Endrava om faglig utvikling og kompetansebygging knyttet til klimabudsjett. Endrava er et konsulentselskap med klima og energikonsulenter som hjelper organisasjoner med å kutte klimagassutslipp.

Se programmet til Framsiktkonferansen

Påmeldingen er åpnet og programmet begynner å ta form. Årets Framsiktkonferanse tar  utgangspunkt i Generalistkommuneutvalgets innstilling, som har gitt et viktig kunnskapsgrunnlag om utfordringsbildet for kommunesektoren samt innspill på hvordan utfordringer kan møtes.

Share This
X