Steg for steg guider gjør det enda enklere å ta i bruk Framsikt

31

mars, 2022

Skrevet av Marianne Haugen og Anne Sigrid Hundere

Vi vet at for våre brukere er Framsikt bare ett av mange IT-systemer de benytter i sin arbeidshverdag. Noen er daglige brukere, mens andre bruker Framsikt mer sporadisk. IT-systemer kan ofte være utfordrende for den sporadiske brukeren, fordi man fra gang til gang glemmer hvordan navigere i systemet for å løse arbeidsoppgaven. I tråd med dette har vi utviklet en ny type brukerdokumentasjon som vi kaller hurtigguider.

I vårt tilfelle kan det være virksomhetsledere som eksempelvis skal rapportere økonomistatus hver måned. Vi ønsker å ivareta alle våre brukere, forbedre brukeropplevelsen og gjøre arbeidshverdagen enklere.

Hurtigguider er korte steg for steg guider som leder deg gjennom typiske arbeidsoppgaver. Dette kan for eksempel være prosjektrapportering, å skrive økonomirapport eller arbeid med å opprette og delegere oppdrag og oppgaver i virksomhetsplanen. Hurtigguidene skal gjøre det enklere for deg å løse arbeidsoppgaver i Framsikt som du kanskje ikke utfører så ofte. Derfor er hurtigguidene spesielt godt egnet for brukere som ikke jobber i Framsikt til daglig, men som fra tid til annen skal benytte verktøyet i sin arbeidshverdag, eksempelvis virksomhetsledere eller kommunalsjefer.

Hurtigguidene sitt korte og oversiktlige format gjør at de svært hensiktsmessig å benytte i opplæringssammenheng. De inneholder den aller viktigste informasjonen du som bruker behøver for å gjennomføre en arbeidsoppgave. Vil du lære mer eller har behov for mer utdypende informasjon kan du benytte deg av artikler som gir mer dybdekunnskap innenfor det enkelte tema. Du vil finne lenker til de mest sentrale artiklene innenfor et gitt tema nederst i hurtigguidene.

Allerede testet ut i praksis

Noen superbrukere har allerede testet ut hurtigguidene i opplæringen av virksomhetsledere i egen kommune. Vi har fått tilbakemeldinger på at virksomhetslederne setter pris på denne typen opplæringsmateriell, og at det ga «noe håndfast å støtte seg til når de kommer tilbake på kontoret». Erfaringene er også gode blant våre rådgivere, som en sa; «jeg ser at de som deltar på opplæring senker skuldrene når de får hurtigguidene. De er enkle å følge og de blir trygge på det de skal gjøre».

Fortsatt i oppstartsfasen

Arbeidet med hurtigguidene er fortsatt i oppstartsfasen, og vi vil utvikle flere fremover. Her er eksempler på to hurtigguider som kan være nyttige for virksomledere Skrive  økonomirapport (for ledere med enheter under seg) eller Skrive økonomirapport (for ledere uten enheter under seg) i forbindelse med månedsrapportering.

*Husk at du må være logget inn i hjelpesenteret for å kunne åpne lenkene.

Har du forslag til arbeidsprosesser i Framsikt som det burde være korte steg for steg guider på? Gi oss gjerne innspill! Send e-post til hjelpesenter@framsikt.no

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Flere nyheter

Framsikt styrker arbeidet på universell utforming

I Framsikt jobber vi kontinuerlig for at løsningen skal bli bedre på universell utforming. For å hjelpe oss i dette arbeidet vil vi framover samarbeide med selskapet Inklud. De er sertifiserte tilgjengelighetseksperter og utviklere med bred erfaring fra private og offentlige aktører.

Over 260 deltagere samlet på Framsikt Brukersamling

Over 260 deltagere fordelt på 88 kommuner og 7 fylkeskommuner var forrige uke samlet til Framsikt Brukersamling. Vi takker for to fine dager sammen, og gleder oss allerede til neste år! Her kan du se bilder og lese en oppsummering av samlingen.

Mann holder foredrag helt fremst i et rom. Foran sitter publikum.

Hvem har Norges beste handlings- og økonomiplan?

Som tidligere år vil det deles ut en rekke priser på Framsiktkonferansen som arrangeres 29. og 30. november, blant annet pris for beste handlings- og økonomiplan. For å kunne finne en vinner av denne prisen er det satt ned en jury som kartlegger alle handlings- og økonomiplaner som er offentliggjort innen 10.november.

En hånd holder en pokal i gull opp mot himmelen. Himmelen er blå og oransje.
Share This
X