Strategimodulen – videre utvikling

23

Februar, 2021

Skrevet av Sven-Erik Antonsen

Framsikt har gjennom de siste to oppdateringene foretatt en videreutvikling av modulen Strategi, og frem mot sommeren er det planlagt en videre utvikling gjennom å innarbeide utskriftsfunksjonalitet direkte fra modulen.

Strategimodulen er utviklet slik at kommuner kan gjennomføre utredninger, primært knyttet til kommunens økonomi, men den kan også benyttes som et verktøy for øvrige utredninger.

Strategimodulen kan eksempelvis brukes til å utrede hvordan man skal:
• utrede nye satsinger
• utrede mulighetsrom
• utrede strukturendringer
• utrede innsparingsmuligheter

Utredningene i modulen består av en tekstlig del og av konsekvenser i drifts- og/eller investerings-budsjettet. Disse konsekvensene tallfestes for økonomiplanperioden. De endringene i drifts- og investeringsbudsjett som man ønsker å innarbeide i økonomiplanen hentes enkelt inn i denne og kan bearbeides videre her.

To delmoduler; Administrasjon og Utredninger.

I administrasjonsmodulen oppretter man utredningene, gjengir bestillingen, setter frist og definerer hvilken avdeling/sektor som har ansvaret og hvilke som skal bidra. Denne funksjonaliteten er knyttet til rolle 2 – Superbruker og rolle 3 – Tjenesteområde. I denne modulen vil det også være mulig å følge med på oversikten over utvikling i status på arbeidet. Både i forhold til de som skal bidra, men også i statusen fra den ansvarlige for utredningen.

I delmodulen Utredning gjennomføres selve utredningen. Ut fra rolle og tilgang til organisatorisk enheter/tjenesteområde vil aktuelle utredninger vises i denne delmodulen. Videre er det innarbeidet ulik funksjonalitet mellom den enheten som er definert som eier av en utredning og den eller de som er definert som bidragsytere. Eieren vil se totaliteten på økonomiske tiltak (drift og investering) som er knyttet til utredningen og ha mulighet til å hente opp utredningstekster som er utarbeidet av bidragsyterne. Bidragsyterne vil se egne tekster og tiltak.

Utredningsmodulen er nå satt opp med samskriving. Dvs at det i alle tekstfelt er mulighet for at flere innenfor den samme organisatoriske enheten kan samarbeide direkte i løsningen om det tekstlige innholdet i en utredning. For ansatte som ikke har funksjoner som gjør at de bruker Framsikt i dag, men som skal arbeide med utredninger er det definert en egen rolle. Denne rollen vil kun gi dem tilgang til denne delmodulen.

Det pågår et utviklingsarbeid for å lage en utskriftsfunksjonalitet knyttet direkte til denne strategimodulen. Etter planen skal dette på plass før sommeren 2021. Frem til da må utskrifter /web-publiseringer skje gjennom dokumenteksportfunksjonen i Økonomiplanmodulen.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Flere nyheter

Framsikt styrker arbeidet på universell utforming

I Framsikt jobber vi kontinuerlig for at løsningen skal bli bedre på universell utforming. For å hjelpe oss i dette arbeidet vil vi framover samarbeide med selskapet Inklud. De er sertifiserte tilgjengelighetseksperter og utviklere med bred erfaring fra private og offentlige aktører.

Over 260 deltagere samlet på Framsikt Brukersamling

Over 260 deltagere fordelt på 88 kommuner og 7 fylkeskommuner var forrige uke samlet til Framsikt Brukersamling. Vi takker for to fine dager sammen, og gleder oss allerede til neste år! Her kan du se bilder og lese en oppsummering av samlingen.

Mann holder foredrag helt fremst i et rom. Foran sitter publikum.

Hvem har Norges beste handlings- og økonomiplan?

Som tidligere år vil det deles ut en rekke priser på Framsiktkonferansen som arrangeres 29. og 30. november, blant annet pris for beste handlings- og økonomiplan. For å kunne finne en vinner av denne prisen er det satt ned en jury som kartlegger alle handlings- og økonomiplaner som er offentliggjort innen 10.november.

En hånd holder en pokal i gull opp mot himmelen. Himmelen er blå og oransje.
Share This
X