Strategisk bemanning- og kompetanseplan i Framsikt 

29

juni, 2023

Skrevet av Anne Sigrid Hundere og Jo Audun Øverby

– Strategisk bemannings- og kompetanseplan er helt nødvendig for å møte de utfordringene kommunene står overfor med tanke på ressursmangel og kompetansebehov. Vi jobber godt og systematisk med dette på et operativt nivå, men vi mangler helhetlig overordnet oversikt og styring av arbeidet, sier Marianne Vinje, seniorrådgiver i Ålesund kommune.

KS, fire kommuner og Framsikt har i vinter sett på mulighetene til å digitalisere slik planlegging som en del av Framsiktløsningen.

Hva er strategisk bemannings- og kompetanseplan?

Strategisk kompetanseplan er en del av kommunenes planverk, og sier noe om hvilken kompetanse som behøves for å nå kommunens mål. Strategisk bemanning- og kompetanseplan i Framsikt kan bidra til at både bemanningsplaner og kompetanseplaner knyttes bedre sammen med kommunens andre planer og økonomi, i tillegg til de nasjonale tallene man kan benytte seg av for analyse og planlegging.

KS utviklet sitt verktøy for strategisk kompetanseplanlegging allerede for over 10 år siden. Dette beskriver en arbeidsmåte og er en Word-mal for plandokumentet. KS ønsker å revidere og digitalisere verktøyet og tok derfor kontakt med Framsikt.

Noe av det arbeidsgruppen har sett på til nå, er hvordan et slik verktøy i Framsikt kan:

  • Lede brukeren gjennom de anbefalte stegene i arbeidsprosessen.
  • Koble den strategiske bemannings- og kompetanseplanen til kommuneplanens samfunnsdel.
  • Bruke data fra kommunens HR-system til å lage prognoser for hvordan bemanningen vil utvikle seg. Hvilke konsekvenser får avgang i form av pensjonering og øvrig turnover for behovet for rekruttering og omstilling?
  • Legge til rette for å analysere framtidens behov, både for bemanning og for kompetanse.
  • Legge til rette for å skrive tekst og publisere planen på web.
  • Sikre oppfølging av planen i handlingsdelen (økonomiplanen) og virksomhetsplanene.

Svarer det på kommunenes behov?

Et viktig spørsmål for gruppen som jobber med å undersøke mulighetene for strategisk bemannings- og kompetanseplan i Framsikt, er selvsagt om det som er skissert til nå svarer på kommunenes behov.

En av kommunene som har deltatt i prosjektet er Ålesund kommune. De ønsker å jobbe mer systematisk og strategisk med bemannings- og kompetanseplanlegging:

– Det er helt nødvendig for å møte de utfordringene kommunene står overfor med tanke på ressursmangel og kompetansebehov. Mange virksomheter hos oss jobber godt og systematisk med dette i dag på et operativt nivå, men vi mangler helhetlig overordnet oversikt og styring av arbeidet, sier Marianne Vinje, seniorrådgiver i Ålesund kommune.

Kommunen så nytten av at bemannings- og kompetanseplanlegging kan bli en del av det systemet de bruker til øvrig planlegging:

– I Framsikt har vi allerede et analyseverktøy og en Planmodul. I tillegg er det i Framsikt vi gjennom samfunnsplan, strategier og temaplaner setter mål og følger opp styringen, blant annet gjennom Virksomhetsplan. Vi ser derfor for oss at Framsikt bør være det verktøyet som kan støtte opp under strategisk bemanning- og kompetansestyring.

Vi ønsker deres tilbakemeldinger 

Det vil fremover planlegges ytterligere for å vurdere omfang og kostnader samt validere om dette er noe som bør utvikles.

I valideringsfasen vil Framsikt invitere flere kommuner til å gi innspill. Det skjer først under Brukersamling i slutten av august, hvor vi vil presentere prosjektet. På høsten vil vi også arrangere et webinar for interesserte kommuner. Både under Brukersamlingen og webinaret ønsker vi deres tilbakemeldinger på om dette er noe som gir merverdi for kommunen og bør utvikles.

 

Meld deg på vårt nyhetsbrev

 

Flere nyheter

Framsikt styrker arbeidet på universell utforming

I Framsikt jobber vi kontinuerlig for at løsningen skal bli bedre på universell utforming. For å hjelpe oss i dette arbeidet vil vi framover samarbeide med selskapet Inklud. De er sertifiserte tilgjengelighetseksperter og utviklere med bred erfaring fra private og offentlige aktører.

Over 260 deltagere samlet på Framsikt Brukersamling

Over 260 deltagere fordelt på 88 kommuner og 7 fylkeskommuner var forrige uke samlet til Framsikt Brukersamling. Vi takker for to fine dager sammen, og gleder oss allerede til neste år! Her kan du se bilder og lese en oppsummering av samlingen.

Mann holder foredrag helt fremst i et rom. Foran sitter publikum.

Hvem har Norges beste handlings- og økonomiplan?

Som tidligere år vil det deles ut en rekke priser på Framsiktkonferansen som arrangeres 29. og 30. november, blant annet pris for beste handlings- og økonomiplan. For å kunne finne en vinner av denne prisen er det satt ned en jury som kartlegger alle handlings- og økonomiplaner som er offentliggjort innen 10.november.

En hånd holder en pokal i gull opp mot himmelen. Himmelen er blå og oransje.
Share This
X