Strategisk kompetanseplanlegging i Framsikt 

09

desember, 2022

Skrevet av Anne Sigird Hundere

Nasjonale tall viser at vi vil være alt for få yrkesaktive til å bære den eldre generasjonen, sa Marit Roxrud Leinhardt, avdelingsdirektør for arbeidsgiverpolitikk i KS, under Framsikt Brukerforum. For å hjelpe kommunene med å møte dette problemet har KS utarbeidet et verktøy for strategisk kompetanseplanlegging. Nå starter planleggingen for at verktøyet skal bli en integrert del av Framsikt-løsningen.

Strategisk kompetanseplan i Framsikt skal bidra til at kompetanseplanen knyttes bedre sammen med kommunens andre planer og økonomi, i tillegg til de nasjonale tallene man kan benytte seg av for analyse og planlegging.

Må vi trykke på den røde knappen?

Kommunesektoren står i dag ovenfor store utfordringer med en aldrende befolkning. Flere vil ha behov for pleie og omsorgstjenester samtidig som store deler av arbeidsstyrken vil gå av med pensjon. Kompetanseplanlegging kan sees på som er kompass, hvor man er nødt til å ha god oversikt over landskapet man skal inn i, sa Leinhardt.

Bildet viser framskrevet årsverkbehov i kommunesektoren, etter tjenesteområde

Bilde: KS skal hjelpe kommunene med å utdanne, rekruttere, mobilisere og beholde arbeidskraft. Figuren viser fremskrevet årsverk behov i kommunesektoren, etter tjenesteområde.

KS utviklet sitt verktøy for strategisk kompetanseplanlegging allerede for 10 år siden. Siden da har mange kommuner tatt det i bruk, men verktøyet var klart for en modernisering. Leinhardt i KS kan fortelle at de har kvalitetssikret det faglige innhold og hatt mange diskusjoner på hvordan verktøyet skal utvikles videre. KS tok derfor kontakt med Framsikt for å se hvordan verktøyet kan utvikles i sammenheng med kommunens planverk og økonomi. I bildet under ser du de syv stegene i KS sin veilder: 

Bildet viser de syv stegene i KSs veilder for strategisk kompetanseplanlegging

Planer for videre utvikling 

Framsikt har startet diskusjoner om mulig utvikling sammen med KS, KS Konsulent og de fire pilotkommunene Kristiansand, Bærum, Moss og Luster. Neste arbeidsmøte er i januar 2023. Dette er noe av det vi i Framsikt arbeider med nå:

  • Hvilken kompetanse skal følges opp
  • Utvikle funksjonalitet for hvert steg i veilederen med analysefunksjoner, tekst/drøfting, mål, strategier og tiltak
  • Bruk av analysefunksjoner fra personalrapportering. Eksempel: Hvor gammel er staben innen ulike ansattkategorier og hvor lenge blir ansatte i jobben?
  • Automatisk utarbeidelse av strategisk kompetanseplan

Framsiktløsningen har allerede mye nyttig datagrunnlag, som befolkningsprognose basert på SSB og kommunenes egne prognoser. Ny utvikling vil gjøre det enklere å importere egne prognoser. Det vil også bygges funksjonalitet for å prøve å predikere befolkningsprognose og aktivitetsprognose. 

Det vil bli gjort en løpende vurdert om kompetanseplanlegging vil bli en egen modul eller integrert i modulene «Kommunale planer» og «Personalrapportering».

Vi vil fremover holde dere oppdatert på den videre utviklingen av verktøyet for kompetanseplanlegging her på bloggen.

 

Meld deg på vårt nyhetsbrev

 

Flere nyheter

Framsikt styrker arbeidet på universell utforming

I Framsikt jobber vi kontinuerlig for at løsningen skal bli bedre på universell utforming. For å hjelpe oss i dette arbeidet vil vi framover samarbeide med selskapet Inklud. De er sertifiserte tilgjengelighetseksperter og utviklere med bred erfaring fra private og offentlige aktører.

Over 260 deltagere samlet på Framsikt Brukersamling

Over 260 deltagere fordelt på 88 kommuner og 7 fylkeskommuner var forrige uke samlet til Framsikt Brukersamling. Vi takker for to fine dager sammen, og gleder oss allerede til neste år! Her kan du se bilder og lese en oppsummering av samlingen.

Mann holder foredrag helt fremst i et rom. Foran sitter publikum.

Hvem har Norges beste handlings- og økonomiplan?

Som tidligere år vil det deles ut en rekke priser på Framsiktkonferansen som arrangeres 29. og 30. november, blant annet pris for beste handlings- og økonomiplan. For å kunne finne en vinner av denne prisen er det satt ned en jury som kartlegger alle handlings- og økonomiplaner som er offentliggjort innen 10.november.

En hånd holder en pokal i gull opp mot himmelen. Himmelen er blå og oransje.
Share This
X