Utvikling av funksjonen for klimabudsjettering, og planlegging av fagwebinar

24

August, 2021

Skrevet av Halvor Walla

Det er heldigvis stor interesse blant norske kommuner både for å lage Klimabudsjett og å bruke Framsikt i dette arbeidet. Utviklingen av funksjonalitet for Klimabudsjett skjer i tett samarbeid med kommuner og i tråd med KS sin nasjonale veileder for kommunale klimabudsjett. 

Det er nå utviklet funksjonalitet for klimatiltak i modulen Kommunale planer samt funksjonalitet for å overføre disse enkelt til klimabudsjettet i Økonomiplanmodulen. Det er også laget funksjonalitet for å vise grafisk utviklingen i kommunens klimagass-utslipp også i skjerm sammen med selvbetjening av registrering av klimamål og referanseår. Sammenhengen mellom klimatiltak og økonomiplantiltak/investeringer er også forbedret. Det er sammen med pilotgruppen for utvikling av klimabudsjett planlagt videre utvikling i høst blant annet for registering av indikatorer for måling på klimatiltak og funksjonalitet for rapportering på disse.

Vil du vite mer om klimabudsjettering i Framsikt?

Vi har laget denne siden som gir deg en oversikt over hvordan klimabudsjettet kan innarbeides i kommunens styringsårshjul og hvordan Framsikt kan forenkle dette arbeidet. Du her kan også lese kundehistorier fra Hamar og Alta kommune.

Vi har tidligere i år gjennomført flere webinarer om klimabudsjett og den 7. september planlegger vi, sammen med klima- og energikonsulentselskapet Endrava, et nytt fagwebinar. Målgruppa er dere som er midt i budsjettprosessen for 2022 og som lurer på om og hvordan klimabudsjett skal med? I webinaret vil Endrava dele nyttige tips og en konkret fremgangsmåte for kommuner som ønsker å lage gode klimabudsjetter. Hvordan unngå de vanligste tabbene, få en smakebit på klimakunnskapen du trenger, og gjør klimabudsjettet til et godt styringsverktøy for akkurat din kommune. De vil også gi innspill på utforming av konkrete klimatiltak. Les mer om webinaret her.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Flere nyheter

Framsikt styrker arbeidet på universell utforming

I Framsikt jobber vi kontinuerlig for at løsningen skal bli bedre på universell utforming. For å hjelpe oss i dette arbeidet vil vi framover samarbeide med selskapet Inklud. De er sertifiserte tilgjengelighetseksperter og utviklere med bred erfaring fra private og offentlige aktører.

Over 260 deltagere samlet på Framsikt Brukersamling

Over 260 deltagere fordelt på 88 kommuner og 7 fylkeskommuner var forrige uke samlet til Framsikt Brukersamling. Vi takker for to fine dager sammen, og gleder oss allerede til neste år! Her kan du se bilder og lese en oppsummering av samlingen.

Mann holder foredrag helt fremst i et rom. Foran sitter publikum.

Hvem har Norges beste handlings- og økonomiplan?

Som tidligere år vil det deles ut en rekke priser på Framsiktkonferansen som arrangeres 29. og 30. november, blant annet pris for beste handlings- og økonomiplan. For å kunne finne en vinner av denne prisen er det satt ned en jury som kartlegger alle handlings- og økonomiplaner som er offentliggjort innen 10.november.

En hånd holder en pokal i gull opp mot himmelen. Himmelen er blå og oransje.
Share This
X