Utvikling 2020

05

Februar, 2020

Framsikt fortsetter produktutviklingen med stadig større ressursinnsats i 2020. Som fra starten så er kundenær innovasjon, med bruk av pilotgrupper og pilotkommuner for utprøving, en sentral del av arbeidsmetoden. Vi vil dog i 2020 ha et større fokus på produktkvalitet/-stabilitet, forbedring av eksisterende funksjoner og selvbetjening.

 

Dette vil handle om både mer og bedre testing, prosessforbedringer, ressursbruk på feilretting, implementering av endringsønsker og ikke minst at vi vil fryse utviklingen for endringer i perioder med høy grad av bruk. Det vil for eksempel bety at endringene i Økonomiplanmodulen vil skje i februar, mars og april og ikke senere i året.

Vi bruker også mye ressurser på Hjelpesenteret vårt i Framsikt med produktdokumentasjon, brukerveiledninger og videoer. Dette skal snarlig bli komplett og vil nå alltid være ajour med den løpende utviklingen av Framsikt produktet.

Digitalisering av prosessene i årshjulet for planlegging og virksomhetsstyring, i norske kommuner og fylkeskommuner, er fortsatt Framsikt sitt produktfokus. Dette med solid støtte for budsjettering og økonomistyringen som et fundament sammen med automatisert produksjon av digitale planer og styringsdokumenter.

I 2019 og 2020 har vi dog utvidet fokus slik at nå arbeider også med digitalisering av plansystemet. Dette skjer gjennom utvikling av en ny modul for Kommunale planer som både skal digitalisere arbeidet med kommunale planer og presentere planer digitalt, men ikke minst sikre at mål, strategier og tiltak i planer følges opp i økonomi- og handlingsplanen, slik at man til enhver tid har kontroll på gjennomføringen av vedtatte planer. Utviklingen skjer i tett samarbeid med ni norske kommuner. Disse er Asker, Horten, Bergen, Ålesund, Steinkjer, Luster, Gausdal, Nesodden og Nordre Follo kommune. Et av fokusområdene i prosjektet er å definere en digital bestepraksis for kommunal planlegging. Prosjektet er støttet av Norges Forskningsråd (Skattefunn) og Innovasjon Norge.

Produktutviklingen i Framsikt er agil. Det betyr blant annet at utviklingen skjer i korte utviklingsperioder med hyppige oppdateringer (hver måned). Etter oppdatering revurderes utviklingsplanen basert på framdrift, nye kundeinnspill og andre kundebehov. Vårt «roadmap» for utvikling er vedlagt med vår utviklingsplan for oppdateringene i 1.halvår 2020 og kan ses her. Vi må dog ta forbehold om endringer som følge av de løpende revurderingene som skjer ved hver oppdatering. I vårt hjelpesenter vil det alltid ligge siste oppdaterte utviklingsplan.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Flere nyheter

Integrasjon med Framsikt

Det er mange av våre kommune-kunder som har valgt å integrere Framsikt med sitt Økonomisystem. Vi kan nå tilby integrasjoner mellom Framsikt og Visma Enterprise og mellom Framsikt og Unit4 Business World (UBW).
Hos Framsikt har vi en integrasjonstjeneste hvor hver kunde og integrasjon etableres mot standard integrasjonstjeneste i kommunens respektive økonomisystem. Hos de fleste kommunene forutsetter dette at man har lisens på integrasjonstjenestene i Økonomisystemet.

Hvorfor skal du ta i bruk tofaktorautentisering?

Om ditt passord kommer på avveie sørger tofaktorautentisering for at det samme ikke skjer med selve brukerkontoen din. Med tofaktorautentisering menes at du logger deg på ved hjelp av to faktorer. En faktor er passordet ditt, mens den andre enten er engangskode, fingeravtrykk eller ansiktsgjenkjenning.

En person sitter foran pc-skjermen og trykker på mobilen. I bildet er to-faktor-autentisering illustrert.

Fra samskapt styring i Danmark til tillitsreform i Norge

Det hersker uenighet og tvil om begrepet virksomhetsstyring. Formålet er det derimot mindre uenighet om blant forskere og empirikere; formålet med virksomhetsstyring er å øke sannsynligheten for at virksomheten lykkes med å gjennomføre strategiene sine. Som igjen skal øke sannsynligheten for å oppnå organisasjonens målsettinger.

Share This
X