Utviklingen av Framsikt-verktøyet startet våren 2014 med Innovasjon Norge og engasjerte norske kommuner som partnere. Først som en ide-avklaring våren 2014 og deretter som et Offentlig-Finansiert-Utviklingsprosjekt (OFU). I starten var Steinkjer og Drammen kommune våre partnere, etter hvert har flere kommuner sluttet seg til og i 2017 har det vært tretten kommuner tilsluttet prosjektet. I nesten fire år har vi nå utviklet. Tiden har gått utrolig fort. Det har vært hardt arbeid, men også ekstremt inspirerende å gjennomføre dette arbeidet.

Sammen har vi klart å skape et moderne verktøy som forenkler, effektiviserer, engasjerer og ikke minst gir bedre beslutningsunderlag i norske kommuner. Brukerkonferansen 12. og 13. desember vil markere den formelle avslutningen på OFU-prosjektet for utvikling av Framsikt-verktøyet sammen med Innovasjon Norge og våre pilot-kommuner. Dette betyr på ingen måte at utviklingsarbeidet bremses opp. Med stadig flere kommuner som kunder har vi nå et godt grunnlag for å forsterke utviklingsinnsatsen framover. Brukerkonferansen blir allikevel en fin milepæl hvor vi kan reflektere litt over hva som er oppnådd, hva har vi lært og ikke minst hva som skal være fokus i årene som kommer.

Høstens utvikling har handlet mye om videreutvikling av Økonomiplanmodulen og særlig funksjonene for dokumenteksport og webpublisering av økonomiplaner. Vi er særlig fornøyd med det som er oppnådd i forhold til brukervennlighet, universell utforming, nye funksjoner for interaktivitet, støtte for film og ikke minst hvor automatisert publiseringen nå er. Med noen få tastetrykk kan alle superbrukere nå lage egne webutgaver av økonomiplanen. Det har vært arbeidet mye med støtten for mål og målstyring i økonomiplanen og vi synes det er spennende at noen av Norges beste kommuner mht. helhetlig årshjul har brukt Framsikt. Det er også en ny erfaring at så mange kommuner har arbeidet parallelt med rammer i økonomiplanen og årsbudsjett/stillingsplaner. Dette har vært lærerikt og har medført løpende forbedringer (og mer vil følge).

Modulen for rapportering er løpende forbedret i takt med erfaringene fra de første kommunene. Dette gjelder både brukerfunksjonalitet i økonomirapporteringen og funksjonalitet for tertialrapportering og dokumenteksport. Vi har løpende forbedret fleksibilitet i modulen, også ift tjenesteorientert budsjettering/rapportering. Vi skal fortsette med dette og ikke minst utvikle samme funksjonalitet for webpublisering her som på Økonomiplanmodulen. Nødvendig funksjonalitet for å lage årsmelding vil komme på plass til januar slik at man kan bruke Framsikt til å lage årsrapport for 2018.

Som nevnt er funksjonene for årsbudsjett og lønnsbudsjettering løpende forbedret. Det gjøres et nytt løft nå, før de vedtatte økonomiplanene skal detaljbudsjetteres.

I november kommer det en ny funksjon hvor politikere kan utarbeide egne budsjettforslag på drift og investering med utgangspunkt i rådmannens forslag. Midtre Gauldal blir første kommune ut til å prøve ut denne, men vi tar gjerne flere tidlig-brukere med.

I november starter vi på et etterlengtet løft på Analysemodulen vår. Først ut er ny dokumenteksport og en grafisk framstilling av utgiftsbehov per tjenesteområde. Arbeidet vil fortsette fram mot mars 2018 når KOSTRA- tallene kommer. Vi starter også med utviklingsarbeidet på Virksomhetsplan-modulen. Piloter som ønsker å medvirke i dette er velkomne. Målet er at man kan la resultatenheter både lage detaljbudsjett og virksomhetsplan i Framsikt for 2018.

Videre forbedring vil skje på alle moduler framover. Vi har spennende dialoger med flere kommuner som oppsummerer erfaringene fra 2017 i disse dager og vi ser veldig fram til brukerkonferansen – der skal vi sammen med våre kunder utforme retningen på produktutviklingen for 2018.

 

Share This
X