Utviklingsplaner for 2021

23

Februar, 2021

Skrevet av Halvor Walla

Vi har siden starten hatt en høy utviklingstakt for å utvikle de ulike Framsikt-modulene som digitaliserer og forbedrer norske kommuner og fylkeskommuner sitt arbeid med årshjulene for planlegging og styring.

For utviklingen av Framsikt produktet så er 2021 et viktig konsolideringsår. Ikke i den forstand at vi skal bruke mindre energi på produktutvikling. Utviklingskapasiteten økes med 25% i løpet av 1.halvår 2021.

Vi skal i 2021 fullføre utviklingen av den nye modulen Kommunale planer som ble startet høsten 2019 samtidig som vi har et klart fokus på ytelse, reduksjon i antall feil, forbedring av eksisterende funksjonalitet og mer selvbetjeningsfunksjoner i verktøyets øvrige moduler. 65-70% av våre totale utviklingsressurser i 2021 vil brukes til forbedring, ytelse og kvalitet. Det er planlagt med 10 oppdateringer i 2021 og vi har lagt opp en kalender for forbedringer hvor disse skal komme i de ulike modulene i forkant av sesongene for faktisk bruk. De ulike forbedringene som skal gjennomføres skjer etter tett dialog med både en gruppe pilotkommuner, innspill via vår Support og ikke minst avstemminger og diskusjon som ble gjennomført på Framsikt Brukerforum i november 2020. Forbedringer som er ønsket av nye kommuner som anskaffet Framsikt høsten 2020 er også integrert i disse planene.

Vedlagt er vår omforente utviklingsplan for 2020. 

Den vil oppdateres regelmessig underveis i 2021 herunder at planer for ny funksjonalitet i 4.kvartal 2021 og i 2022 vil få en ny vurdering etter sommeren 2021. Underveis i året så vil det gjennomføres en rekke pilotkommune-møter for å drøfte og evaluere forbedret funksjonalitet inne en rekke tema-områder som Virksomhetsplan, Klimabudsjett, Ytelse, Politiker og Investeringer.

Blant høydepunktene i årets forbedringer er en ny modul for e-post varslinger, samskrivings-funksjonalitet i alle tekstfelter og ny arkitektur i rapportfunksjonene som skal gi langt bedre ytelse.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Flere nyheter

Framsikt styrker arbeidet på universell utforming

I Framsikt jobber vi kontinuerlig for at løsningen skal bli bedre på universell utforming. For å hjelpe oss i dette arbeidet vil vi framover samarbeide med selskapet Inklud. De er sertifiserte tilgjengelighetseksperter og utviklere med bred erfaring fra private og offentlige aktører.

Over 260 deltagere samlet på Framsikt Brukersamling

Over 260 deltagere fordelt på 88 kommuner og 7 fylkeskommuner var forrige uke samlet til Framsikt Brukersamling. Vi takker for to fine dager sammen, og gleder oss allerede til neste år! Her kan du se bilder og lese en oppsummering av samlingen.

Mann holder foredrag helt fremst i et rom. Foran sitter publikum.

Hvem har Norges beste handlings- og økonomiplan?

Som tidligere år vil det deles ut en rekke priser på Framsiktkonferansen som arrangeres 29. og 30. november, blant annet pris for beste handlings- og økonomiplan. For å kunne finne en vinner av denne prisen er det satt ned en jury som kartlegger alle handlings- og økonomiplaner som er offentliggjort innen 10.november.

En hånd holder en pokal i gull opp mot himmelen. Himmelen er blå og oransje.
Share This
X