I januar avholdt vi Kick off for 2016 som «Framsikt året». Kick off skjedde i år i Bø, og en av mange oppgaver på agendaen var å definere de verdier som skal prege Framsikt. Arbeidet med idemyldring, definering og endelig valg skjedde i flere sesjoner og de endelige verdiene, ble spikret under en middag på Fjærvollhytta.Bakgrunnen for at disse verdiene er viktig for oss er at vi ønsker felles verdier, som både preger arbeidet vårt internt og alt vi gjør mot norske kommuner. Vi har valgt verdier vi tror vil styre oss i arbeidet mot å bli den leverandøren vi ønsker å bli.
For å motivere oss til å bruke verdiene aktivt og til å holde fokus på dem, har vi besluttet at det viktigste målekriteriet for om vi lever opp til dem, er å spørre kundene våre. Målet er derfor at norske kommuner som skal beskrive oss bruker en eller flere av verdiene.

Medskapende
De beste løsningene skapes i samarbeid med kunder og brukere. Det er de som best ser hvordan deres arbeidsprosesser kan støttes av et digitalt verktøy. Vi skal involvere og lytte til kunder og brukere i alle faser av utvikling fra første ideskisse til endringsønske på ferdig løsning. Verdien medskapende gjelder også innad – vi utnytter hverandres kompetanser og styrker for å skape kvalitet til kundens beste.

Ivrige
Vi er ivrige etter å lære kundens behov å kjenne og å finne gode måter å dekke behovene med våre digitale verktøy. Kundene skal oppleve at vi ivrer etter å møte deres behov der de er. Som leverandør i kommunemarkedet og som individer skal vi være ivrige etter å prestere.

Hjelpsomme
Vi ønsker å være hjelpsomme i møte med våre kunder. Vi skal forstå deres hverdag og bidra til å forenkle og forbedre den. Vi skal gi det lille ekstra og ha god kvalitet i vår brukerstøtte. Innad i organisasjon skal vi være hjelpsomme mot hverandre slik at vi bygger oss sterkere sammen.

Pålitelige
Vi skal levere det vi lover og være forutsigbare i det vi gjør sammen med våre kunder. Kunden skal oppleve at de får den verdien de betaler for, og gjerne litt til. Pålitelighet for oss omfatter også sikkerhet i våre systemer og trygghet for kundens data er tilgjengelige, ikke ødelegges og ikke deles med andre.

Åpne
Vår åpenhet skal gi trygghet for kunden. Dette gjelder hva vi utvikler, hvordan vi utvikler det og hva vi ønsker å utvikle videre. Åpenhet om hva som skjer i hverdagen vår og muligheten til å følge vår utvikling som leverandør er også viktig for oss. Åpenhet er en forutsetning for å være Medskapende og Pålitelige.

….. og litt morsommere!
Hverdagen er hektisk, ofte er det slik at de som har de mest moro også kommer lengst.  Vi gleder oss over det vi skaper og gjør. Vi skal også ha det ekstra glimtet i øyet i møtet med kunder og hverandre. Vi vi håper denne gleden vises, og gjør at det blir litt morsommere å arbeide sammen med oss!

Share This
X