Vil bidra til å gjøre hverdagen i kommunen bedre

For Sissel handler jobben i Framsikt til syvende og sist om at mennesker skal ha et godt liv. Da føles det verdifullt som siviløkonom å kunne bidra til at kommuner og fylkeskommuner kan få bedre flyt i arbeidsprosesser, oversikt og mulighet til å legge gode planer som kommer innbyggerne til gode.

februar 2023

– Det handler om å jobbe for noe som er større enn deg selv og å kunne bidra til å gjøre en forskjell, forteller Sissel Marie Linge Ringstrøm.

Fra studiebenken til kommunehverdag

Etter utdanningen ved Norges handelshøyskole i Bergen, gikk ferden videre til Drammen kommune. Vel og merke bestod studietiden i Bergen også av en hel del utenlandsopphold, som utveksling i Wien i Østerrike og Köln i Tyskland, og et internship i USA.

– Jeg startet som økonomirådgiver i kommunen i 2016, rett etter studie. Jeg opplevde å bli sett og hørt i arbeidet. Det ga meg et kjempeboost som nyutdannet, sier Sissel, som etter hvert fikk ansvaret for barnehagefeltet.

Det ga innblikk i «begge deler av ligningen», forteller Sissel:

– Jeg fikk snakke med de som mottok pengene, men også høre de vurderingene som ble gjort oppover i systemet.

Modul i utvikling header

«Det handler om å jobbe for noe som er større enn deg selv og å kunne bidra til å gjøre en forskjell»

Verdien av gode system

Og for en som er kanskje over snittet glad i å kombinere tall, farger, figurer, ga det mulighet til å lage ekstra fine Excel-skjema, som kunne bidra til å gjøre det enklere for barnehagestyrerne å forstå og få oversikt over økonomien.

Det gjorde også at Sissel så verdien av gode system som kunne bidra til god økonomistyring og effektive prosesser. Dermed var det kanskje ikke så rart at det var nettopp Sissel som etter hvert overtok ansvaret for Framsikt i kommunen.

– Drammen var på denne tiden pilotkunder av Framsikt. Jeg fikk delta i møter med Framsikt hvor vi diskuterte funksjonalitet og behov. Jeg elsker system, så det er utrolig gøy å kunne bidra til å gjøre dem enda bedre, forteller Sissel engasjert.

På andre siden av bordet

Engasjementet gjorde at hun også ble lagt merke til i Framsikt. Etter tre år i kommunen, ble hun ansatt som rådgiver i Framsikt. Dermed stod hun brått på den andre siden, og hadde nå ansvaret for å hjelpe kommunene til å få enda bedre nytte av verktøyet.

– Som superbruker i kommunen blir du veldig godt kjent med Framsikt. Men du er selvsagt likevel litt nervøs i starten når du sitter på andre siden av bordet. Det viste seg at det gikk veldig fint, forteller Sissel, som allerede første dag fikk delta på oppstartsmøte med kunde.

«Det er utrolig mange engasjerte folk her. Det er en kollektiv vilje til å bygge og få til noe»

Modul i utvikling header

Variasjon og mulighet til utvikling

Selv om Sissel fortsatt er rådgiver til to kommuner, rakk hun ikke å jobbe lenge som fulltidsrådgiver før hun ble ansvarlig for å bygge opp en ny avdeling: Kunnskapssenteret. Det vil si at hun har ansvaret for at brukerne av systemet finner informasjon om hvordan de skal løse ulike arbeidsoppgaver. I tillegg har avdelingen ansvar for opplæring og kurs. Variasjon i arbeidsoppgavene og muligheten til å utvikle seg, kan Sissel fortelle er en stor motivasjonsfaktor.

– Det har vært veldig spennende å få bygge opp en avdeling. Det startet i det små med at vi måtte ha bedre dokumentasjon i Framsikt, og nå reviderer og oppdaterer vi jevnlig og vi holder ulike kurs fordelt utover året.

Ønsker å gjøre en forskjell

Hva er det som gjør Framsikt til en god arbeidsplass for deg?

– Det er utrolig mange engasjerte folk her. Det er en kollektiv vilje til å bygge og få til noe. Vi er mange som ønsker å bidra til å gjøre en forskjell og vi har hele tiden fokus på kundene våre, forteller Sissel.

Og det er spesielt én ting som viktig for Sissel i arbeidet:

– Forståelsen av at vi bare er støttestruktur for noen andre ute i kommunen, som gjør den jobben som egentlig teller. Det som gjør arbeidet mitt verdt noe, er at det kan bidrar til å gjøre hverdagen i kommunene bedre. At møtet mellom kommune og innbygger blir bedre og mer effektivt.

Om Sissel

Alder: 33
Avdeling/tittel: Leder for kunnskapssenteret
Utdanning/erfaring: Tidligere økonomirådgiver i Drammen kommune
Startet i Framsikt: September 2019

Vil du jobbe med oss?

Framsikt har et stort fagmiljø som er spennende å være en del av

Med over 20 års fartstid fra Asker kommune, kjente Elin Fejerskov at tiden var inne for å prøve noe nytt. Valget falt på Framsikt, og nå brukes erfaringen fra kommunal økonomi- og virksomhetsstyring til å sikre at systemet møter kommuner og fylkeskommuner sine behov.

Vil bidra til å gjøre hverdagen i kommunen bedre

For Sissel handler jobben i Framsikt til syvende og sist om at mennesker skal ha et godt liv. Da føles det verdifullt som siviløkonom å kunne bidra til at kommuner og fylkeskommuner kan få bedre flyt i arbeidsprosesser, oversikt og mulighet til å legge gode planer som kommer innbyggerne til gode.

Yngve startet som trainee, nå jobber han med Framsikts største kunder

Startup-bedrift, økonomi og IT var stikkordene som lokket Yngve Byrkjeland til Bø i Vesterålen og en traineestilling i Framsikt i 2017. Framsikt som selskap har vokst stort siden den gang, og både arbeidstittel og arbeidssted har forandret seg for Yngve. Heldigvis kan han forsikre om at kulturen fra «startup-bedriften» har bestått.

Share This
X