Visma kjøper 50,1% av Framsikt

– skal samarbeide om digitalisering av kommunal virksomhetsstyring

12

Mars, 2020

Visma kjøper 50,1% i Framsikt AS og styrker med det satsingen på digitalisering av kommunal virksomhetsstyring. Framsikt vil fortsette som selvstendig selskap og med fortsatt Bø i Vesterålen som hovedkontor.

Gjennom samarbeidet vil Framsikt og Visma sine løsninger innenfor virksomhetsstyring, ERP og ulike fagsystemer integreres på en best mulig måte for norske kommuner.

– Framsikt vil fortsette som selvstendig selskap, med samme strategi, markedsprofil og organisasjon, men nå med støtte fra Visma. Vi vil fortsette med å utvikle våre verktøy med enda større kraft, for norske kommuner og Fylkeskommuner. Arbeidet i Framsikt vil fortsatt ledes fra vårt hovedkontor i Bø i Vesterålen og Framsikt vil fortsatt være Framsikt. Og samarbeidet med Visma vil ikke medfører redusert fokus på kommuner som benytter ERP-produktet Unit4 Business World fra TietoEvry.  sier Halvor Walla, daglig leder og grunnlegger av Framsikt.

– Visma er en partner med et svært langsiktig perspektiv i offentlig sektor, og deres solide kompetanse vil være svært nyttig for å nå våre ambisjoner. Et samarbeid med en så tung aktør gjør at vi kan fortsette vår innovative utvikling og vekst i markedet, samtidig som det tilfører oss viktig kompetanse for ytterligere vekst. Et konkret eksempel på dette er at Framsikt vil inngå i Visma sitt sikkerhetsprogram som gir løpende sikkerhetssjekk av programkode, omfattende penetrasjonstester, etterretning på aktivitet mot våre systemer, tilgang til spisskompetanse og metodikk for sikkerhetsanalyser, sier Walla.

Visma på sin side har latt seg imponere av hva Framsikt har fått til i løpet av kun få år i markedet.

– Vi ser fram til å bli en strategisk partner som kan støtte Framsikt sin videre vekst og utvikling. Visma vil kunne bidra med ressurser og verdifull erfaring slik at Framsikt vil kunne utvikle og forbedre tjenestetilbudet til eksisterende og nye kunder. Fra sitt hovedkontor i Bø i Vesterålen viser dessuten Framsikt at det i dag med bredbånd og skytjenester er mulig å lykkes med å nå ut til kunder i hele Norge også fra små steder og samtidig ha et miljø med høy faglig kvalitet. Miljøet i Bø skal bygges videre i takt med Framsikt sin videre vekst, sier Steffen Torp, divisjonsdirektør i Visma Software International.

Kommunene står overfor krevende utfordringer. Stadig flere lovpålagte oppgaver, demografiske endringer og klimautfordringer som til sammen gir mer krevende økonomiske rammer. Vi tror dette gjør Framsikts verktøy for planlegging, budsjettering og virksomhetsstyring svært relevant i digitalisering og effektivisering i kommunene. Våre strategiske tanker om videre vekst og tettere samspill med ERP og fagsystemer i virksomhetsstyringen er på en meget god måte innfridd for våre kunder og ansatte gjennom dette samarbeidet og aksjekjøpet fra Visma, sier Walla.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Flere nyheter

Forbedret innloggingsløsning

Vi flytter våre brukere over til en ny og sikrere innloggingsløsning, Visma Connect. Visma Connect er en felles innloggingsløsning som gir tilgang til de fleste av Visma sine skytjenester, og nå også Framsikt.net. Visma Connect gir bedre sikkerhet til deg som kunde ved å ha strengere krav til passord samt krav til to-faktor-autentisering. For deg som bruker vil det meste oppleves som før og du logger inn samme sted som tidligere.

En dame sitter ved en PC, på PC-skjermen er Framsikts nye innloggingsbilde

Oppdaterte forskriftsskjema i Framsikt

Økonomiplanforskriften som ble publisert i juni 2019 inneholdt nye obligatoriske oversikter. Framsikt har gjennom sommeren og høsten løpende oppdatert oversiktene i tråd med tilgjengelig informasjon.

KMD
Share This
X