Bloggarkiv

Mål og strategier i handlingsplanen

Asker kommune har utarbeidet en veiledning til bruk av mål, strategier, oppdrag og oppgaver. Vi synes denne veiledningen er en veldig god begrepsdefinisjon og vil derfor dra den fram her. Du kan også lese om hvordan Framsikt støtter bruk av mål og strategier i handlingsplanen.  Les mer
Mål og strategi

Lag et planverktøy til kommunene!

- Lag en modul for kommunale planer! Dette entydige rådet fikk Framsikt da vi samlet 9 kommuner i Sandvika torsdag 13. juni for å drøfte behovet for en egen programvare for å produsere og publisere kommunale planer. - Dette vil være et nyttig verktøy for oss, var signalet fra så vel planleggere som økonomer. Les mer
Møte

En fryd å ta i bruk Framsikt

Anne Rudi er økonomisjef i ikke bare én, men tre kommuner i Numedal. Da kommer det godt med å kunne droppe klipp og lim i Excel for godt. – Dette er et kraftig verktøy, som fungerer veldig, veldig bra for oss, sier Rudi. Les mer
Anne Rudi

Framsikt har gitt Horten kommune mye bedre kontroll

Digital rapportering gir besparelserHorten er en av 125 norske kommunene som har fått en ny hverdag med det skybaserte verktøyet Framsikt. – Framsikt har gitt oss mye bedre oversikt og kontroll, sier økonomisjef Ole Grinde.Mars 2019Framsikt er et kraftig verktøy...

Les mer

Veien til budsjetter som engasjerer

Framsikts verktøy for budsjettering og rapportering har gitt Bergen kommune bedre arbeidsprosesser, færre feil og et bedre produkt for publikum. – Vi har fått et kommunebudsjett og en resultatrapportering som engasjerer, sier kommunaldirektør Kristin Ulvang. Les mer
Mann som sitter med en laptop og holder hendene i været

Digital rapportering gir besparelser!

– Vi ser veldig store besparelser og en betydelig effektivisering internt hos oss i måten vi rapporterer på. Det sier økonomisjef Randi Sandli om hvordan det er oppleves å bruke Framsikt som et sentralt verktøy i styringen av kommunens økonomi. Les mer
Randi Sandli

Digitale årsrapporter

En rekke kommuner har nå lagt fram digital årsrapporten for 2018 med bruk av Framsikt. En av de siste er Bergen kommune. Les mer
Digital årsrapport, Bergen

Framsikt Awards 2018

Under årets Brukerforumkonferansen ble det delt ut 4 ulike priser til dem som i år hadde publisert digital økonomiplan ved hjelp av Framsikt. Les mer
Bilde av mann som står foran en stor skjerm

Trainee i Framsikt

Trainee i Framsikt 02 November, 2018 Framsikt har i to år ansatt traineer gjennom programmet Look North trainee. Traineene er uunnværlige for oss. De bringer med seg en enorm evne til å lære, friske innfallsvinkler, og er en fantastisk drahjelp sier daglig leder i...

Les mer
2 personer på en strand

Kommuniser bedre med heldigitale økonomiplaner

Kommuniser bedre med heldigitale økonomiplaner 23 Oktober, 2018 Kommunale budsjettprosesser innebærer mange vanskelige prioriteringer. Noen foregangskommuner har introdusert digitale verktøy som forenkler hele prosessen – fra de første, innledende møtene og helt...

Les mer
En person viser en annen person noe på en laptop

Sven-Erik Antonsen er ny fagansvarlig Analyse

Sven-Erik Antonsen er ny fagansvarlig Analyse 31 August, 2018 Bjørn Brox går tilbake til Agenda Kaupang, og Agenda Kaupang begynner å bruke Framsikt. Bjørn Brox dessverre har valgt å gå tilbake til Agenda Kaupang for å arbeide rendyrket med konsulentvirksomhet mot...

Les mer
En person skriver på en laptop

Framsikt gir økonomiforvaltning i tråd med ny kommunelov

Framsikt gir økonomiforvaltning i tråd med ny kommunelov 31 August, 2018 Med Framsikt blir det enklere å innfri kravene i ny kommunelov. Stortinget vedtok den nye kommuneloven 7. juni 2018. Blant endringene var lovfesting av det kommunale selvstyret, og kommunenes...

Les mer
Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Ny kommunelov

De syv fallgruvene i Kostra-analysen

De syv fallgruvene i Kostra-analysen 19 Juni, 2018 Vårens vakreste eventyr i er full gang, nemlig Kostra-analysen. Sannhetens øyeblikk er sammenligningen av kostnader med andre kommuner. Dessverre er det lett å gjøre feil. Her er en oversikt over de viktigste...

Les mer
En person skriver på en laptop

Årets traineer

Framsikt har nå etablert en organisasjon på over 30 ansatte med en god kombinasjon av erfarne medarbeidere og unge nyutdannede. Også i år har vi trainee-stillinger i samarbeid med Look North Trainee, og vi har allerede ansatt 3 nye traineer (og søker etter en...

Les mer
Silje Engmo, Markus Radszuweit og Mariel Sagbakk

Integrering av flyktninger redder kommuneregnskapet

Flere kommuner forteller at de har hatt store overskudd på integrering av flyktninger de siste årene. Her får du noen tips til hvordan et flyktningregnskap kan lages. Skrevet av: Bjørn Brox Flyktningregnskap har vært tabu i kommunene helt siden ordfører Søviknes i...

Les mer

Årsmeldingen er på nett

Et sikkert vårtegn er behandlingen av årsmeldinger og flere av våre kunder jobber i disse dager med å ferdigstille årsmeldingen. Årsmeldingen viser hva som er levert på de ulike tjenesteområdene det siste året. Den inngår i det overordnede planverket til kommunen...

Les mer

Velkommen på laget

I april fikk vi enda en dyktig rådgiver med på laget – Jo Audun Øverby. Jo Audun kommer fra stillingen som assisterende rådmann i Nord-Aurdal kommune og bringer med seg over 20 års erfaring som kommunal leder på rådmannsnivå. Blant annet som rådmann, assisterende...

Les mer

Gi kommunene regnskapsloven!

De spesielle regnskapsreglene i kommuneloven gagner ikke styringen av kommunene. Skrevet av: Bjørn Brox Norge har pålagt kommunene å føre regnskapet sitt etter et spesielt sett av regler, basert på det såkalte «anordningsprinsippet». Kommunereglene avviker mye fra...

Les mer

Framsikt blir flere

Vi opplever stor etterspørsel etter Framsikts løsninger, og vi har derfor en tid annonsert etter flere dyktige medarbeidere, slik at vi kan stille til rådighet solid fagkompetanse og gi god oppfølging til våre kunder. Vi har fått tre nye kollegaer i mars og får...

Les mer

Administrasjonen trylles bort i kommuneregnskapene

Administrasjon er den minst pålitelige delen av kommuneregnskapet. Administrative utgifter blir ofte dyttet ut i tjenestene.  Det er fritt frem for slike krumspring, for Kostraregnskapet blir ikke revidert. «Administrasjon og styring» er kostra-funksjonene 100...

Les mer

Kommuneplanen og økonomiplanen. Skal de to noen gang møtes?

Hvis det skal bli sammenheng i det kommunale planhierarkiet, må begge plantypene endres ganske mye. Skrevet av: Bjørn Brox Etter kommuneloven skal kommunen lage en fireårig, rullerende økonomiplan. Etter plan- og bygningsloven skal kommunen lage en kommuneplan med...

Les mer

Produktutvikling i første kvartal 2018

Ved siden av løpende forbedringer av modulene i Framsikt så er det, som tidligere annonsert, to områder som har særlig fokus i produktutviklingen i starten av året. Det er ny modul for Virksomhetsplan og ny løsning for Årsrapport på web. Modulen for Rapportering er...

Les mer

Nå starter skattejakten!

Tilskuddet til ressurskrevende tjenester er blitt en gullgruve for kommunene. Det kan virke som om noen kommuner har fått gullfeber. Skrevet av: Bjørn Brox Innen 28.2. skal kommunene rapportere sine utgifter til «ressurskrevende tjenester». Dette er en stadig...

Les mer

Kommunale foretak virker ikke

Styringsproblemene i kommunale foretak overskygger de faglige fordelene i de fleste kommuner. Skrevet av: Bjørn Brox Et kommunalt foretak er en kommunal bedrift eid hundre prosent av kommunen. Foretaket har eget styre og eget regnskap. Det er en del av kommunen som...

Les mer

Gjør som Bergen: lag ditt eget konsernregnskap

Nesten all analyse av kommuneøkonomi bruker konsernregnskapet, men bare et fåtall kommuner lager sitt eget konsernregnskap. Skrevet av: Bjørn Brox Kommunekonsernet er et begrep funnet på av Statistisk Sentralbyrå. Kommunekonsernet omfatter kommunekassen...

Les mer

Skaff handlingsrom ved å deflatere renter og avdrag

Når kommunen budsjetterer i faste priser i økonomiplanen, må verdien av renter og avdrag reduseres.  Her ligger det skjulte reserver i mange kommunebudsjetter. Skrevet av: Bjørn Brox Det er vanlig å budsjettere i faste priser i kommunesektoren. Det betyr at...

Les mer

Kommunene kaster ikke tiden bort på tull

Uklare regler fører til lite kontroll med pengebruken i private barnehager. Skrevet av: Bjørn Brox Barnehagelovens paragraf 14a sier at private barnehager har ikke lov til å bruke offentlige tilskudd til annet enn barnehagedrift. De kan ikke betale overpris på...

Les mer

Sammenligning med nye kommuner i Framsikt Analyse

Nå er det mulig å sammenligne egen kommune med de nye kommunene som oppstår i 2018 eller i 2020. Framsikt Analyse er et dataverktøy for å sammenligne kommuner med hverandre når det gjelder finanser, tjenestekostnader og tjenestekvalitet. Basen inneholder alle...

Les mer

Framsikt Virksomhetsplan

Utviklingen av modulen Virksomhetsplan har startet. Arbeidet skjer i samarbeid med Asker, Drammen, Larvik og Horten kommune. Telemark Fylkeskommune vil også medvirke. Vi kommer her med en liten status på hva som er utviklet så langt og plan for videre utvikling i...

Les mer

Årsrapport på web

Vi videreutvikler nå modulen for Rapportering slik at den kan benyttes til også å utarbeide Årsrapport som kan publiseres digitalt på web. Med modulen Rapportering kan man i Framsikt utarbeide tertialrapporter hvor man rapporterer på økonomi, sykefravær,...

Les mer

Bli med på en tur til vårt kontor i Bangalore, India

Vår utviklingsansvarlig Øyvind Stavenes tok med seg kameraet da han sist reiste til India og du får her muligheten til å bli med på turen! Se vårt kontor i Bangalore, India, og møt våre flotte kollegaer i Framsikt Technologies Pvt...

Les mer

Utviklingen i Framsikt

Utviklingen av Framsikt-verktøyet startet våren 2014 med Innovasjon Norge og engasjerte norske kommuner som partnere. Først som en ide-avklaring våren 2014 og deretter som et Offentlig-Finansiert-Utviklingsprosjekt (OFU). I starten var Steinkjer og Drammen kommune...

Les mer

Kommuniser bedre med heldigitale økonomiplaner

Kommunale budsjettprosesser innebærer mange vanskelige prioriteringer. Noen foregangskommuner har introdusert digitale verktøy som forenkler hele prosessen – fra de første, innledende møtene og helt frem til ferdig vedtatt plan legges ut på internett. Det å...

Les mer

Bergen og Trondheim har de beste økonomiplanene

Lurer du på hvem som lager de beste økonomiplanene? Framsikt har sammenlignet økonomiplanene for 2017-2020 til 300 norske kommuner. Bergen og Trondheim får godkjent på 26 av 37 punkter. Økonomiplanen et av de viktigste styringsverktøyene for kommunene. Framsikt har...

Les mer

Framsikt inviterer til brukerforum for våre kunder

12-13.des 2017 inviterer vi våre kunder til Framsikts første brukerforum. Vår målsetning med disse dagene er å legge til rette for at dere gjennom kundeforedrag skal få innsikt i erfaringer og gevinstene fra kommuner som har benyttet Framsikts moduler i 2017. Det...

Les mer

Piloter og utviklingsprosjektet

Det er nå 13 kommuner som utviklingspartnere i prosjektet og ytterligere 10 kommuner som har tatt i bruk Økonomiplan/Budsjett modulene. Utviklingen av Framsikt verktøyet går etter planen. Det har de siste månedene vært stort fokus på tertial- og månedsrapportering,...

Les mer

Kommuneproposisjonen for 2017

Hvordan ser regjeringen for seg økonomien til kommunen til neste år? 11. mai ble kommuneproposisjonen for 2017 lagt frem av Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner. Ut i fra regjeringens forslag vil kommunesektoren få en vekst i frie inntekster neste år...

Les mer

Brukertips – Nyttig å vite i analysemodulen

Her vil vi komme med et par tips til funksjonalitet i løsningen som det kan være greit å vite om og som kan forenkle arbeidet. Du kan selv bestemme rekkefølgen på valgte sammenligningskommuner Når man gjør en analyse kan rekkefølgen i grafer og tabeller være viktig...

Les mer

Digitalisering i kommune-Norge – et digitalt førstevalg

Digitalisering skjer på alle områder, også i offentlig sektor, og flere kommuner utvikler digitaliseringsstrategier i tråd med KS sin digitaliseringsstrategi som har hatt følgende visjon «En samordnet kommunal sektor leverer digitale tjenester som gir innbyggere og...

Les mer

Bjørn Brox hjelper Framsiktkunder

Hver uke i 15 år har Bjørn Brox vurdert og anmeldt kommunale økonomiplaner og årsmeldinger på siste side i Kommunal Rapport. Han har klare meninger om utformingen av den perfekte økonomiplan. Hva bør den inneholde og hvordan bør den bygges opp. Han har også...

Les mer

Nye KOSTRA-tall 15.mars og endringer i Framsikt Analyse

Framsikt Analyse er nede for vedlikehold 15. mars, men allerede fra 16.mars kl. 08.00 vil KOSTRA-tallene være tilgjengelig i Framsikt Analyse for kommuner (både kommunekasse og konsern). For fylkeskommuner vil tallene være klare i Framsikt Analyse fra 17.mars kl....

Les mer

Nytt fra utviklingen av Framsiktverktøyet

Det er veldig gledelig at alle pilotkommuner som var med oss i fjor har valgt å delta i den videre utviklingen av Framsikt Rapportering og Framsikt Virksomhetsplan i 2017. I tillegg har Asker, Røyken og Hurum kommune valgt å tiltre prosjektet som piloter sammen med...

Les mer

Referansegruppemøte

Mer enn 50 deltagere fra 23 kommuner i tillegg til representanter fra våre pilotkommuner, var sist uke samlet til "Åpent referansegruppemøte" for å dele erfaringer og høre om utviklingen av vårt nettbaserte verktøy for analyse, økonomiplanlegging, budsjettering,...

Les mer

Framsikt Rapportering

Vi er nå godt i gang med utviklingen av Framsikt modulen for Rapportering. Den vil inneholde BI-funksjoner for styringsrapportering dvs. oversiktspanel med styringsinformasjon, grafer og nøkkeltall for ledere på ulike nivå. Her vil det benyttes data fra både...

Les mer

Analyse – Videre utvikling

Tiden går fort og det er bare drøye tre måneder til KOSTRA-tallene for 2016 legges fram. Vi vil også denne gangen oppdatere Analysemodulen med ny og forbedret funksjonalitet. Vi planlegger i utgangspunktet å forenkle valg av maler i løsningen, nye grafiske...

Les mer

Digitaliserte budsjettprosessene fra skyen

-Kommuner er ganske komplekse organisasjoner så det er et relativt stort arbeid som skal til. Om man gjør det på gamlemåten blir det dobbelt så mye arbeid, sier økonomisjef Paul Hellenes i Larvik kommune. Les mer
Bilde av mann som sitter på et kontor

Effektivitet i kommunale tjenester

Senter for økonomisk forskning (SØF) har utarbeidet beregninger for effektiviteten i de kommunale tjenestene. Vi har tatt inn disse resultatene for 2014 og 2015 i Framsikt.

Les mer

Smarte byer og kommuner

Framsikt deltok i forrige uke på konferansen Nordic Edge i Stavanger. Nordic Edge ønsker å sette Norge og Norden på kartet som ledende innen Smartby-teknologi. De markedsfører konferansen med «Nordic Edge Expo er en av Europas viktigste arenaer for alle som er...

Les mer

Passert 1000 brukere i Framsikt

Vi har nå passert 1000 brukere i Framsikt! Disse er fordelt på 76 kommuner i tillegg til 2 fylkeskommuner, 2 fylkesmenn og konsulenter i pwc.

Les mer

Kommune-NM 2016: Få innbyggere, lav vekst og utvikling?

Kommune-NM 2016, utarbeidet av NHO, er nå klart. Her rangeres kommunene etter attraktivitet og lokal vekstkraft basert på forhold ved næringsliv, arbeidsmarked, demografi, kompetanse, og kommunal økonomi. Framsikt viser totalrangeringene for landet totalt og...

Les mer

Kommune-NM 2016

Framsikt er oppdatert med total-rangeringene fra NHOs Kommune-NM 2016.  Tabellene kan innlemmes i en analyse, eksporteres som bilde eller som excel fil.

Les mer

Framsikt med på Nordlandssendinga

Den 06.juli var det et innslag om Framsikt på Nordlandssendinga. Du kan se innlegget her, "suksessbedrift i Havgapet". Se også artikkelen "Norske kommuner kan bruke pengene smartere". ...

Les mer

Rangering av kommunal effektivitet

Vi har benyttet våre nye effektivitetsindikatorer for kommunal tjenesteproduksjon, som er beregnet for 384 norske kommuner, til å rangere hvilke kommuner som har mest effektiv tjenesteproduksjon. Beregningen er justert for utgiftsbehov og er gjort henholdsvis for...

Les mer

Produksjon, ressursbruk og effektivitet

Etter at de endelige tallene for KOSTRA ble publisert er Framsikt sine produksjonsindekser oppdatert. Denne er beregnet med samme metodikk som TBU (samt SØF) benytter i sine beregninger for produksjonsindekser. Du kan lese mer om beregningene i vår hjelpesenter....

Les mer

Produksjonsindekser

Analyser av kommunens pengebruk på ulike tjenester er interessant og viktig. Analysene gir virkelig verdi når man kan trekke inn i analysen hvor mye man får igjen for pengene. Framsikt har derfor beregnet produksjonsindekser som et uttrykk for hvor mye tjenester...

Les mer

Folkehelseprofil- Oversiktsdokumentet for folkehelse

Lov om folkehelsearbeid (folkehelselova) gir retningslinjer om at kommuner og fylkeskommuner skal ha oversikt over helsetilstand og faktorer som påvirker helsetilstanden (§5). Oversikten skal inngå som grunnlag i arbeidet med kommunens planstrategi (§6), og bør...

Les mer

Risiko kortsiktig gjeld

Kommunal- og moderniseringsdepartementet sendte nylig ut på høring et forslag til endringer i regelverket for finans- og gjeldsforvaltningen i kommunene. Formålet med endringene er å få fram ansvaret som kommunestyret har for å vurdere og ta stilling til risiko som...

Les mer

KOSTRA-analyse i årsmelding og årsrapport

I år kommer påsken imellom publiseringen av KOSTRA-tall og fristen for årsmeldinga. Dette gjør det ekstra viktig både å planlegge, og å sette av tid til selve analysen. Med gode forberedelser, og utnyttelse av Framsikt Analyse, er det fullt mulig å inkludere en god...

Les mer

KOSTRA-tallene kommer 15/3 – Nyheter i Framsikt Analyse

Framsikt Analyse oppdateres med KOSTRA-tall for 2015 den 15.mars. Framsikt Analyse vil da være tilrettelagt også for Fylkeskommuner. Vi gir samtidig tilgang til mer data og ny funksjonalitet. Vi utvider med grunnlagsdata (nivå 3), behovsprofiler, klimaindikatorer...

Les mer

Våre verdier

I januar avholdt vi Kick off for 2016 som «Framsikt året». Kick off skjedde i år i Bø, og en av mange oppgaver på agendaen var å definere de verdier som skal prege Framsikt. Arbeidet med idemyldring, definering og endelig valg skjedde i flere sesjoner og de...

Les mer

Seks tips til bedre økonomiplanlegging

Gjesteblogg av Bjørn Brox, Agenda Kaupang AS Økonomiplanen er lovpålagt gjennom kommuneloven, men kravene til økonomiplanen er svært uklare i lov og forskrift. Kommunaldepartementet har laget en veileder for økonomiplanlegging, men fremdeles er kommunenes...

Les mer

Kommunal budsjettpraksis

I det daglige arbeidet snakker Framsikt med mange kommuner og vi innhenter mye kvalitativ informasjon om deres budsjettpraksis. Vi ønsket å lære enda mer ved å innhente mer systematisk faktakunnskap om hvordan kommunal budsjettpraksis er, derfor gjennomførte...

Les mer

Videreutvikling av Framsikt Analyse

Med 38 kunder i 2015 på Framsikt Analyse så har vi fått med enda flere krefter med i prosessen for å utvikle produktet videre. Det er veldig positivt. Som tidligere annonsert planlegger vi en betydelig videreutvikling foran publiseringen av nye KOSTRA-tall i mars...

Les mer

Se Larvik kommune sin KOSTRA Analyse

Larvik kommune har høsten 2015 gjennomført en grundig KOSTRA Analyse hvor alle tjenesteområder har vært involvert i analysearbeidet. Se dokumentet her. Analysen er publisert sammen med Handlingsplanen for 2016-2019. Etter erfaringene med Framsikt Analyse i egen...

Les mer

Status i produktutviklingsarbeidet

Etter høstens arbeid med økonomiplan hos våre piloter, Steinkjer, Vennesla og Drammen, så har produktutviklingsarbeidet denne siste måneden hatt fokus på årsbudsjettmodulen. Kjernefunksjonaliteter i årsbudsjettmodulen er rammejusteringer, lønnsbudsjettering og...

Les mer

38 nye kunder i løpet av 2015

Snåsa, Vågsøy, Grimstad, Malvik, Alta og Lødingen kommune er nye brukere av Framsikt Analyse. Vi er glade og stolte over at 38 norske kommuner i løpet av 2015 har valgt å ta i bruk Framsikt Analyse for å få enklere tilgang til viktig statistikk, utarbeide...

Les mer

Reisebrev

1-2. desember arrangerte NKK konferansen Kommuneregnskap 2015. Her deltok tre av våre ansatte Marianne Thorstensen, Jo Inge Bræin og Jannie Hansen og her er deres reisebrev. Vi var så heldig å kunne delta med stand på årets kommuneregnskapskonferanse. Konferansen...

Les mer

Brukertips – Arkiver dine analyser

Hvordan arkivere analysen,  slik at du senere kan se hva du tidligere har skrevet på enkeltindikatorer. Du kan til enhver tid eksportere de indikatorene du analyserer til word, få med deg tabell, graf og din analysetekst, og se hvordan det ser ut i dokumentet. For...

Les mer

Åpent referansegruppemøte i januar

Vi vil arrangere et åpent referansegruppemøte i januar hvor du kan høre representanter fra våre piloter fortelle om erfaringer fra prosjektet og utprøvingene i årets budsjettprosess. Følg med i vårt neste nyhetsbrev for mer informasjon om program, tid og sted.

Les mer

Videreutvikling av Framsikt Analyse

Vi planlegger en betydelig videreutvikling av Framsikt Analyse foran neste publisering av KOSTRA-tall i mars  2016. Vi ønsker innspill på forbedringsområder og utviklingsplaner. Vi vil derfor invitere til flere webinarer mellom november og januar hvor du kan...

Les mer

Status i produktutviklingsarbeidet

Framsikt Analyse er et resultat av et OFU-prosjekt sammen med Steinkjer og Drammen for å lage moduler til støtte for hele årshjulet. Framdriften i utviklingsarbeidet er helt i tråd med planen om å følge pilotene sitt årshjul for 2015. Både Steinkjer, Drammen og...

Les mer

Brukertips – Finn sammenligningskommuner

Tips til hvordan finne sammenligningskommuner som gir det beste sammenligningsgrunnlaget. Løsningen vår for å finne sammenligningskommuner gir deg mange muligheter for filtrering. Det er ofte dere som kjenner egen kommune som er best egnet til å finne de...

Les mer

Bruk Framsikt til utarbeidelsen av tilstandsrapport grunnskole

Skoleeiere plikter, som ett ledd i opplæringslovens § 13-10, å utarbeide en årlig tilstandsrapport om tilstanden i opplæringen. Den skal som et minimum omhandle læringsresultater, læringsmiljø og frafall, men er ment å bygges ut med annen omtale som skoleeiere ser...

Les mer

Nye kunder på Framsikt Analyse

Det er så langt i år 34 kommuner som har valgt å starte med Framsikt Analyse. De siste kommunene som har tatt Analyse i bruk er Aukra, Marnardal, Ørsta, Selje og Øyer kommune.

Les mer
X