Bruk Framsikt-løsningen til dokumentasjon av ekstrautgifter i forbindelse med Korona

20

Mars, 2020

Regjeringen kommuniserte 13. mars 2020 at kommunene vil få tilført ekstra skjønnsmidler til dekning av ekstra utgifter. En praktisk løsning på dokumentasjonen av ekstrautgiftene kan være å bruke Utredningsfunksjonaliteten i modulen Strategi til å lage en egen utredning for å dokumentere kommunens ekstrautgifter til Korona-håndtering.

«Vi må regne med at kommunenes utgifter vil øke i denne perioden. Mange vil oppleve ekstra press på sykehjem og hjemmetjenester, og det vil være større behov for renhold for å forebygge smitte. Samtidig får færre kommuneansatte gjort den viktige jobben sin. For å hjelpe kommunene i denne vanskelige situasjonen, øker vi tilskuddet til kommunene med 250 millioner kroner, sier Nikolai Astrup (H).»

(Kilde: regjeringen.no)

Utredningen kan opprettes med ulike perspektiver for å gruppere ekstrautgiftene. Eksempel kan være reduserte inntekter, merarbeid og økte utgifter . Når utredningen er opprettet kan hvert tjenesteområde i kommunen gå inn i denne utredningen og legge inn tiltak som konkretiserer utgiftene (f.eks. økte utgifter til hjemmekontorløsninger). Det er også mulig å lage en egen tiltakstype for Korona-tiltak. På denne måten vil kommunen vil da enkelt få en samlet oversikt over ekstrautgiftene. Strategimodulen er klar til bruk for alle kommuner som har abonnement på denne. I en ekstraoppdatering 26. mars vil det komme en oppsummeringsfunksjon som viser summen av tiltakene på kommunenivå. Det vil snarlig også komme en funksjon for dokumenteksport.

 

Ideen til denne anvendelsen av Strategimodulen kommer fra Horten kommune.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Flere nyheter

Klimabudsjettering i Framsikt

Framsikt har utviklet funksjonalitet for å lage klimabudsjett i modulene Analyse og Økonomiplan. Dette arbeidet skjedde i 2019 i tett samarbeid med Bergen kommune. En rekke kommuner benyttet funksjonaliteten til å lage klimabudsjett i Økonomiplanen for 2020-2023. Funksjonaliteten var en første versjon og funksjonaliteten blir nå utviklet i forbindelse med arbeidet med Økonomiplanen for 2021-2024. Det pågår også et svært interessant arbeide blant flere kommuner (med Hamar, Trondheim og Oslo Kommune i spissen) for å lage en veileder for klimabudsjettering i kommunene.

Bistand til utarbeidelse av Kostra-analyser

Framsikt Analyse gjør det mulig å utarbeide gode og omfattende Kostra-analyser på en effektiv og brukervennlig måte, og så langt har over 150 kommuner har valgt å abonnere på vår løsning. Vi opplever samtidig at, av ulike årsaker, ønsker noen kommuner å få bistand til å utarbeide selve analysen. Det kan være opplevd tidspress, interne ressurskabal, eller simpelthen at man ønsker at en tredjepart skal vurdere kommunen utenifra. I tillegg kan det være at kommunen ønsker dybdeanalyser av enkelte utvalgte områder. Vi i Framsikt ønsker å møte dette behovet og er derfor stolte av å kunne annonsere at vi nå tilbyr utarbeidelse av Kostra- og dybdeanalyser via vår partner BDO.

Share This
X