Bruk Framsikt-løsningen til rapportering av Korona-status i egen organisasjon

20

Mars, 2020

Framsikt vil utvide Månedsrapporten, i Rapporteringsmodulen, med en ny fane for dag/uke-rapportering. Dette kan brukes til løpende innrapportering fra hver virksomhet/enhet og automatisk aggregering til hele kommunen. Eksempel på relevant rapportering kan være antall på hjemmekontor, antall i hjemmekarantene og antall syke.

Basert på den løpende rapporteringen vil det da beregnes uketall og månedstall for hver virksomhet, hvert tjenesteområde og hele kommunen. Verdi for uke og måned kan være enten sist rapporterte verdi, gjennomsnitt av rapportering eller summen av dagsverdiene. De aggregerte tallene kan eksporteres til Excel, eventuelt bearbeides med ønskede grafer og deretter limes inn som innhold i egendefinerte kapitler i dokumenteksport/web publisering.

Funksjonaliteten vil være tilgjengelige for alle kommuner med abonnement på Rapporteringsmodulen fra en ekstraoppdatering torsdag 26. mars.

Ideen til denne utviklingen og anvendelsen kommer fra Nesodden kommune.

Ny funksjonalitet gir også flere muligheter

Videre har Asker kommune sett muligheten for å benytte den nye funksjonaliteten som grunnlag for omdisponering av ressurser mellom virksomheter for å bistå der behovet er størst. Det kan da opprettes to ulike indikatorer – en for å melde økt behov og en for å melde ledige ressurser. Ønsker man å gjøre det litt mer avansert, er det eventuelt også mulig å splitte på stillingskategorier.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Flere nyheter

Velkommen på laget

I april fikk vi enda en dyktig rådgiver med på laget – Jo Audun Øverby. Jo Audun kommer fra stillingen som...

Samhandling om tekstarbeid i Framsikt

To viktige egenskaper ved Framsikt-verktøyet er muligheten til å samhandle om å utarbeide styringsdokumenter og at tabeller og grafer alltid er oppdatert med de siste endringene i budsjett-tallene når man publiserer eller eksporterer styringsdokumentet.

Årsrapport på web

Vi videreutvikler nå modulen for Rapportering slik at den kan benyttes til også å utarbeide Årsrapport som kan...

Share This
X