Foto: privat

Aase Kristine Lundberg

K

Forsker ved Nordlandsforskning

Aase Kristine Lundberg forsker på bruk og vern av naturressurser, med fokus på legitimitet og konflikthåndtering i medvirkningsprosesser. Hun er spesielt opptatt av kjønn og likestilling i representasjon av lokalsamfunn. Arbeidet hennes omhandler verneforvaltning, arealplanlegging på lokalt og regionalt nivå samt byutvikling.


Lundberg har levert ph.d-avhandling i samfunnsutvikling og planlegging for vurdering ved Fakultet for landskap og samfunn, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU).

Les mer om Aase Kristine her

X