Foto: Stortinget

Aksel Hagen (SV)

K

Førsteamanuensis Høgskolen i Innlandet

Aksel Hagen har doktorgrad i samfunnsplanlegging fra Universitetet for miljø- og biovitenskap. Han var generalplanlegger i Øystre Slidre 1980–1985, førsteamanuensis ved Høgskolen i Oppland 1985–2003 samt naturvern- og friluftskonsulent for fylkesmannen i Oppland 1985–1986. Hagen var også medlem av Oppland fylkesting 2003–2009, herav fylkesvaraordfører 2003–2007. Han var stortingsrepresentant fra Oppland 2009-2013.

X