Foto: privat

Eldri Siem

K

Ordfører i Sel kommune

Ordfører i Sel kommune fra oktober 2019, og har sittet i formannskap og kommunestyre for Sp i åtte år før det. Har også vært to perioder i styret for KS Innlandet.

Eldri er utdannet sivilagronom fra NLH Ås, nå NMBU. Har arbeid 17 år i vidaregåande skule som lektor og 10 år som jordbrukssjef i Nord-Fron kommune.

X