Foto: Finn Oluf Nyquist

Espen R. Nakstad

K

Assisterende helsedirektør

Espen Rostrup Nakstad er assisterende helsedirektør og har medisinsk doktorgrad fra Universitetet i Oslo og er spesialist i indremedisin og lungesykdommer. Nakstad er også utdannet jurist og har tidligere undervist innen ledelsesfag og strategisk planlegging for internasjonale organisasjoner.

Han har vært sentral i utarbeidelsen av faglige retningslinjer på helseberedskapsområdet og representert spesialisthelsetjenesten blant annet i Oslo politidistrikts lokale redningsledelse. 

Les mer om Espen her

– Les også «Fung.ass.» Espen Rostrup Nakstad har klart kunststykket å bli en høyt elsket byråkrat.

X