Geir Graff

Geir Graff

K

Innovasjonsstrateg ved Senter for innovasjon og læring i Asker kommune

Geir har jobbet i Asker kommune i 20 år, og de siste tre årene vært ansvarlig for å koordinere kommunereformen der tre kommuner skulle bli til én helt ny kommune, bygget på FNs bærekraftsmål. Til daglig jobber han med innovasjon, utvikling og styring på Senter for innovasjon og læring. Geir har en enkel utviklingsfilosofi – utvikling er kort og godt å gjøre det motsatte av innvikling, da blir ting litt enklere og bedre for folk flest.

De siste 10-12 årene har han drevet med opplæring av prosjektledere, foredragsvirksomhet, ledelse, innovasjonsstrategi og prosesstøtte i endringsprosesser. Han har vært med på utviklingen av Prosjektveiviseren fra starten av, og deltar i det nasjonale nettverket for program- og porteføljestyring i offentlig sektor.

X