Foto: KS-Konsulent

Håvard Moe

K

Seniorrådgiver i KS-Konsulent

Håvard Moe er seniorrådgiver i KS-Konsulent. Han har 17 års erfaring som rådgiver for kommunal sektor og har oppdrag for de fleste av landets kommuner. Han jobber særlig med spørsmål knyttet til økonomiske analyser av kommunal tjenesteproduksjon, strategi, styring, og planlegging samt organisasjons- og lederutvikling. Han er også fagansvarlig i KS-Konsulent for Kommunekompasset.

Håvard er spesielt opptatt av å finne og utvikle arbeidsformer og verktøy som skaper og fremmer en god styringsdialog i kommunale organisasjoner. Håvard har skrevet boken «Framtidens kommuner – med ansvar for egen utvikling», samt en lang rekke evalueringer og analyser for ulike kommuner og fylkeskommuner.

Håvard er utdannet Cand.mag fra Universitetet i Oslo og Master of Managment fra Handelshøyskolen BI med fagkretsen strategi, økonomi, ledelse og scenarier. Han har toppledererfaring fra Oslo kommune som kultursjef på bydelsnivå. I tillegg har han jobbet 3 år i KS-Forskning og i KS-Konsulent siden 2003

X