Foto: Klimaetaten

Heidi Sørensen

K

Direktør for Klimaetaten i Oslo kommune

Heidi Sørensen har bred erfaring som topp-politiker og som leder i miljøbevegelsen. Som direktør i Klimaetaten i Oslo kommune har Heidi Sørensen fått ansvaret for å koordinere og lede arbeidet med å nå Oslo kommunes mål om å redusere klimautslippene med 50 prosent innen 2020 og 95 prosent innen 2030. Hun tiltrådte stillingen i januar 2017.

Sørensen var innvalgt på Stortinget fra Oslo 2001–2005. Hun var 1. vararepresentant fra 2005 og møtte fast for statsråd Kristin Halvorsen 2005–2007 og 2012-2013. Sørensen var statssekretær i Miljøverndepartementet 2007–2012. Hun har også vært leder for Natur og ungdom.

X