Foto: privat

Ingeborg Fønstelien

K

Rådgiver kommuneplan i Asker kommune

Ingeborg Fønstelien er teamleder avdeling kommuneplan og rådgiver kommuneplan i Asker kommune siden kommunesammenslåingen 2020. Før dette var hun med i arbeidet med kommunesammenslåingen av Asker kommune samtidig som hun var arealplanlegger i Røyken kommune.

Asker kommune tok i bruk Framsikt i 2016, og har de siste årene også vært pilotkommuner for utvikling av virksomhetsplanmodulen og planmodulen i Framsikt. Asker kommune har utviklet et helhetlig konsept for virksomhetsstyring i kommunen. Framsikt skal bidra til helhetlig styring og en rød tråd fra de overordnede målene i kommuneplanen til konkrete tiltak i virksomhetsplanene.

X