Foto: Framsikt

Jo Audun Øverby

K

Seniorrådgiver

Prosjektleder for Kommunale planer. Arbeider med rådgivning rundt kommunal virksomhetsstyring.

Tidligere rådmann i Øystre Slidre kommune og økonomisjef, kommunalsjef og assisterende rådmann i Nord-Aurdal kommune. Lang erfaring med kommunal ledelse på rådmannsnivå og økonomistyring. Utdannet økonom på masternivå fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet.

X