Foto: privat

John Olaf Røhme

K

Assisterende rådmann og kommunalsjef i Luster kommune

John Olaf har vært assiterende rådmann i Luster kommune siden 2004 med ansvar for HR fram til 2016, og fra da kommunalsjef med ansvar for helse, sosial og omsorg.

Han har bakgrunn fra Forsvaret og har arbeidet i energibransjen.

Luster jaktet etter et helhetlig verktøy for virksomhetsstyring og digitalisering – og startet innføringen av Framsikt i april 2018. Framsikt sine løsninger for analyse, budsjettering og rapportering er implementert, og kommunen arbeider nå med bruken av virksomhetsplan og innføring av ny planmodul.

X