Foto: Pia-Elise Solvik Dahl

Jonny Karoliussen

K

Regnskapssjef i Hadsel kommune

Jonny har bred erfaring fra kommunesektoren som økonomisjef, rådmann og ass. rådmann i ulike kommuner og jobber nå som regnskapssjef i Hadsel kommune. 

Hovedarbeidsområder er budsjett, regnskap og rapportering. Han har i tillegg hatt et stort fokus på digitalisering i offentlig sektor og er nå kommunens prosjektleder i forbindelse med skifte av økonomisystem.

X