Foto: privat

Kjersti Forbord Jensås

K

Kommunedirektør i Røros kommune

Kjersti har arbeidet i Røros kommune siden 2013, og har siden høsten 2018 vært kommunedirektør. Hun har arbeidet mye med tverrfaglige utviklingsprosesser. Digitalisering og kommunikasjon har stått sentralt i dette arbeidet. Godt samspill mellom politikk og administrasjon er en nøkkel til gode løsninger. Før hun ble kommunedirektør var hun kommunalsjef organisasjon.

Åpenhet og tillit er kjerneverdier for Kjersti, og Framsikt er et godt verktøy for å fremme disse. Framsikt legger også godt til rette for helhetlig styring av kommunen.

X