Foto: privat

Lars Ueland Kobro

K

Leder av Senter for sosialt entreprenørskap og samskapende sosial innovasjon ved Universitetet i Sørøst-Norge (USN)

Lars Ueland Kobro er statsviter med en allsidig yrkesbakgrunn fra både frivillig sektor, offentlig sektor og som gründer og partner i egen private virksomhet. Fellesnevnerne for arbeidet har vært innovasjon, utvikling, strategi og ledelse. Fra 2007-2016 var han forsker ved Telemarksforsking med regional utvikling og attraktivitet som spesialområde. I dag leder Kobro forskningssenteret SESAM – Senter for sosialt entreprenørskap og samskapende sosial innovasjon ved Universitetet i Sørøst-Norge (USN) .

Han har omfattende prosjektledererfaring fra både sosialt arbeid, næringsutvikling og fra kulturfeltet. En rekke av de prosjektene han har gjennomført handler om hvordan aktører med ulik kompetanseprofil og forskjellige interesser kan samhandle i tillit.

Kobro er «framtidsforsker» med verktøykassa full av prosessverktøy og trendanalyser som ofte benyttes i framtidsverksteder eller andre deltakerbaserte prosesser. Han er også autorisert «Ideastronaut» fra Stig og Stein Idelaboratorium. Han brukes ofte til inspirasjonsforedrag, veiledning i utviklingsprosesser og aksjonsforskning knyttet til entreprenørskap, sosialt entreprenørskap, kultur/næring og kommunale eller regionale utviklingsprosesser. Lars har i perioder undervist ved Universitetet i Tromsø innenfor fagene kompetanseledelse, organisasjonsutvikling, personalutvikling og prosjektledelse.

Les mer om Lars her

X