Foto: privat

Lene Orsten Haugland

K

Rådgiver for kommunedirektøren i Asker kommune

Lene har jobbet som rådgiver i Asker kommune siden 2010. Tidligere jobbet hun som rådgiver i Drammen kommune, og før dette igjen som rådgiver i Forsvarsdepartementet.

Asker kommune tok i bruk Framsikt i 2016, og har de siste årene også vært pilotkommuner for utvikling av virksomhetsplanmodulen og planmodulen i Framsikt. Asker kommune har utviklet et helhetlig konsept for virksomhetsstyring i kommunen. Framsikt skal bidra til helhetlig styring og en rød tråd fra de overordnede målene i kommuneplanen til konkrete tiltak i virksomhetsplanene.

X