Foto: privat

Linn Grøtberg

K

Leder marked og kommunikasjon i Stiftelsen Miljøfyrtårn

Linn har statsvitenskapelig bakgrunn og har gjennom hele sitt yrkesliv jobbet med sosial og miljømessig bærekraft. Hun leder i dag avdeling for kommunikasjon og marked i Stiftelsen Miljøfyrtårn og har overordnet ansvar for oppfølgingen av de over 7000 norske virksomhetene som i dag har gyldig Miljøfyrtårn sertifikat.

Miljøfyrtårn tilbyr miljøsertifisering og miljøledelsesystem for virksomheter i både offentlig og privat sektor, og er i dag Norges mest brukte sertifiseringordning på miljø.

X