Foto: Torbjørn Tandberg/KMD

Nikolai Astrup (H)

K

Kommunal- og moderniseringsminister (H)

Nikolai Astrup ble utnevnt til Kommunal- og moderniseringsminister i januar 2020. Han er også bærekraftsminister og har ansvar for å koordinere Norges oppfølging av bærekraftsmålene.

Som kommunal- og moderniseringsministeren har han ansvaret for styring av forvaltningspolitikk, kommuneøkonomi, lokalforvaltning og valggjennomføring, planlegging, bolig- og bygningspolitikk, koordinering av regjeringens arbeid med FNs bærekraftsmål, kart- og geodatapolitikken, statlig arbeidsgiverpolitikk, statlig bygg- og eiendomsforvaltning, det administrative ansvaret for fylkesmennene, kontakten med Kongehuset, samt det administrative ansvaret for Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

I perioden januar 2019 til januar 2020 var han digitaliseringsminister. Han er medlem av FNs generalsekretærs høynivåpanel for digitalt samarbeid. Fra januar 2018 til januar 2019 var Astrup utviklingsminister. Nikolai Astrup er utdannet statsviter, med bachelorgrad i internasjonal politikk fra 2000 og mastergrad i europeisk politikk og styring fra 2005, begge fra London School of Economics and Political Science. Han har vært innvalgt på Stortinget fra 2009 og var leder i Oslo Høyre fra 2012 til 2018. På Stortinget har Astrup vært medlem i energi- og miljøkomiteen, transport- og kommunikasjonskomiteen og Finanskomiteen. Astrup var ansvarlig redaktør i tidsskriftet Minerva 2001–2008. Astrup er gift og har tre barn. 

Les mer om Nikolai her.

X